18. mars 2010

Skredovervåking til 36 millioner kroner

Arbeidet med overvåking og beredskap i det ustabile fjellområdet Åkerneset i Møre og Romsdal er foreløpig kostnadsberegnet til cirka 36 millioner kroner over to år.
Flere millioner kubikkmeter fjell er ustabilt her i Åkerneset i Møre og Romsdal.

Også statsminister Kjell Magne Bondevik blir nå orientert om skredfaren i området.

Stranda kommune har allerede søkt Statens naturskadefond og Justisdepartementet om penger til å sikre tryggheten i bygdene rundt Sunnylvsfjorden innerst i Storfjorden.

Ustabilt fjell
I et notat som er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med andre norske institusjoner, går det fram at mellom 30 og 45 millioner kubikkmeter fjell er ustabilt.

Det kan ikke utelukkes at store deler av dette kan komme til å rase ut, noe som innebærer et skred som er flere ganger så stort som katastrofen i Tafjord i 1934. Flodbølgene kan få et enormt omfang, og blant annet ramme tettstedene Hellesylt og Stranda.

Tett samarbeid
- Dette er en stor utfordring for det geologiske og geotekniske miljøet i Norge. Arbeidet vil skje i et tett samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI), International Centre for Geohazards (ICG) og internasjonal ekspertise. Erfaringer blant annet fra Alpene tilsier at det er mulig å overvåke fjellsidens bevegelser og varsle skred som kan komme, opplyser prosjektleder Lars Harald Blikra ved NGU/ICG.

Rapporten anbefaler å verifisere dybder, glideflater, vanntrykk, bevegelsesretninger og modellere potensielle flodbølger. Samtidig blir det anbefalt at det settes i verk et enkelt overvåkingssystem, som i løpet av ett til to år suppleres med mer omfattende, permanent overvåking av både fjellsidens overflate og dypere lag.

- Denne overvåkingen må kobles opp mot kommunenes beredskapsopplegg, sier Blikra.

Kostbare tiltak
Skissen til tiltak er kostnadsberegnet til cirka 36 millioner kroner over to år, med en etterfølgende kontinuerlig overvåking og vedlikehold anslått til 4,3 millioner kroner pr. år.

Ordfører Frank Sve i Stranda kommune sier til Sunnmørsposten at statsminister Kjell Magne Bondevik har sagt ja til en invitasjon om å møte nettopp Sve, fylkesordfører Jon Aasen og fylkesgeolog Einar Anda for å diskutere skredfaren i Åkerneset.

Her er hele notatet til Stranda kommune 

Se mer:
Video av fjellsprekken

Les mer på ngu.no: