23. mai 2017

Sjekker metanutslipp på havbunnen


Lofoten-Vesterålen-marginen med sitt karakteristiske canyonlandskap (til venstre). Det røde rektangelet viser omrisset av arbeidsområdet under toktet med "FF G.O. Sars". Til høyre vises stedet som skal kartlegges, to fordypninger på cirka 750 meters dyp.
Et havområde vest av Lofoten blir i sommer gransket for metanlekkasjer. Forskere skal foreta detaljerte dybdemålinger og ta prøver av karbonatskorper.

- Vi har identifisert et område ved kontinentalskråningen utenfor Lofoten i Nordland som tyder på at det har foregått en kontinuerlig lekkasje av metan. Her finner vi karbonatskorper som er avledet av metan og en høy tetthet av bakteriematter, forteller forsker Jochen Knies ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Undervannsfarkost

Et tokt med forskningsfartøyet "G.O. Sars" i august skal bringe rede på hvordan dette dalsøkket på havbunnen egentlig ser ut. Forskere fra NGU og ved UiT Norges arktiske universitet skal bruke en fjernstyrt undervannsfarkost i den detaljerte kartleggingen av både sedimenter, karbonatskorper og utslippet av metangass fra havbunnen.

- Målet er å finne ut når gasslekkasjen startet og hvordan væskestrømssystemene her fungerer. Med forskningen vår kan vi bidra til en bedre forståelse om når metan fra havbunnen har sluppet ut til atmosfæren og om flere utslipp har skjedd mens fortidas klima var i forandring., sier Knies. Havdybden i det aktuelle området er på cirka 750 meter.

I kalde farvann

Dette er det andre toktet med "FF G.O. Sars" i NGU-prosjektet NORCRUST, som er finansiert av Norges forskningsråd og som nettopp studerer gassimpregnerte sedimenter på havbunnen i kalde farvann i Norskehavet og Barentshavet.

Arbeidet skjer i samarbeid med Senter for Excellence "CAGE - Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima" ved UiT Norges arktiske universitet.

De røde linjene markerer to fordypninger som skal undersøkes nærmere. Bildene av bakteriematter og karbonatskorper er tatt under et tokt i havbunnsprogrammet MAREANO.

 

Relaterte prosjekter

NORCRUST
NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.