3. oktober 2014

Sensasjonelt korallfunn i Trondheimsfjorden

Aldri før har man sett øyekorall på så grunt hav som i Skarnsundet i Inderøy i forrige uke. Funnet ble gjort fra NGUs forskningsskip «Seisma».

Slik ser «verdensrekord-korallen» ut, 37 meter under havoverflaten i Skarnsundet.Slik ser «verdensrekord-korallen» ut, 37 meter under havoverflaten i Skarnsundet.

Bildene fra undervannskameraet til «Seisma» har gått sin seiersgang etter at funnet ble registrert. I vitenskapelige kretser omtales det som en verdensrekord.

Øyekorallen lever som regel på dyp fra 100 meter og nedover. Tidligere har de blitt registrert på 39 meters dyp, men under «Seisma» sine undersøkelser i Skarnsundet, dukket det opp øyekorall allerede 37 meter under havoverflata.

Jubel ombord

- Det var stor jubel ombord på «Seisma», da vi skjønte at vi hadde oppdaget en verdensrekord, forteller skipper Oddvar Longva.

Utgangspunktet for arbeidet som NGU har deltatt i, har vært å undersøke et undersjøisk område i Trondheimsfjorden, som er foreslått vernet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

- Vi brukte både undersjøisk kamerarigg og multistråle-ekkolodd for å avgrense det marine området. Dermed kunne vi nøyaktig fastslå hvor dypt de spesielle korallene lå, sier Longva.

Sjekket tre ganger

Både NTNU og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var representert i båten, da det sensasjonelle funnet ble gjort. De kunne nesten ikke tro det de oppdaget, og gikk over grunna tre ganger for å se om det virkelig stemte.

- Dette har vært en stor opplevese, og samarbeidet med NGU om toktet med «Seisma» har fungert svært bra, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Hilde Ely-Aastrup.


     

Fakta om øyekorallen:

  • En art av sekstallskoraller i ordenen steinkoraller.
  • Kalles også glasskorall eller porselenskorall.
  • Den grovt bygde steinkorallen danner korallrev langs Norges kyst.
  • Revene skiller seg fra tropiske korallrev ved at polyppene ikke er forbundet med hverandre.

(kilde: snl.no)

NGUs forskningsskip «Seisma», som foretok rekord-toktet i Trondheimsfjorden.NGUs forskningsskip «Seisma», som foretok rekord-toktet i Trondheimsfjorden.