14. oktober 2014

Sammen for byggeråstoffer

I november samles den nordiske grus-, pukk og natursteinbransjen i Trondheim. - Vi har felles utfordringer som vi skal se om vi kan løse sammen, sier Rolv Dahl og Kari Aslaksen Aasly ved NGU.

Erichsen, Aasly og DahlEyolf Erichsen (f.v), Kari Aslaksen Aasly og Rolv Dahl i Laget for byggeråstoffer ved NGU ønsker velkommen til workshop for grus-, pukk og natursteinindustrien.

Grus, pukk og naturstein utvinnes og brukes i alle de nordiske landene. Det betyr også at en del av utfordringene er de samme, enten det handler om forskning eller produksjon.

Det er i hovedsak tre områder som er interessante.

  • Bruk av restmaterialene.
  • Stråling og farlige stoffer i byggeråstoffer
  • Bruk av nasjonal naturstein, med spesielt fokus på konkurranse fra andre land

- Vi har behov for å kartlegge hva som gjøres av forskning i de andre nordiske landene. På sikt ønsker vi at det kan gi et grunnlag for å danne et nordisk forskningsnettverk, sier Kari Aslaksen Aasly i Laget for byggeråstoffer ved NGU.

NGU er initiativtaker til den nordiske workshopen. NordMin, et nordisk nettverk som er finansiert av Nordisk Ministerråd, er med som viktig støttespiller. De har nylig varslet at det i etterkant av workshopen kommer en utlysning spesielt rettet mot forskning på byggeråstoff og naturstein.

- Alle de fem nordiske landene er representert. Det kommer store og viktige aktører i internasjonal målestokk. Vi tror det kan bli et par viktige dager både for forskningsinstitusjonene og bransjen. I tillegg vet vi at flere fra offentlig forvaltning skal være med, forteller Dahl.

Workshopen avvikles hos NGU i Trondheim 18. og 19. november.

Se programmet her