19. mai 2014

Romradaren ser hvor landet synker

Nye satellitter med ekstrem oppløsning kan slå alarm når grunnen svikter. Radarsatellittene kan måle bevegelse i grunnen gjennom skyer og mørke.

Et frislipp av gratis satellittdata med langt bedre oppløsning enn tidligere revolusjonerer nå metodene for å avsløre faretruende setninger og utglidninger på et tidlig stadium, skriver Teknisk Ukeblad etter et seminar ved Norsk Romsenter nylig.

Bevegelser i byer

John DehlsJohn Dehls.- Ingen annen teknologi gjør oss i stand å måle bevegelser på millimeternivå over hundrevis av kvadratkilometer. Ved Norges geologiske undersøkelse kan vi bruke denne informasjonen til å kartlegge og forstå fjellskred, men også for å studere innsynkning i byer og  bevegelser i jordskorpen, forteller NGU-forsker John Dehls.

Satellittene har blitt bedre og bedre, og målt hyppigere og hyppigere de siste årene.

NGU har de siste ti årene grovkartlagt store deler av Vestlandet. Blant annet har man avslørt nye ustabile fjellpartier som geologene til da ikke hadde vært klar over.

Rivende utvikling

De har også testet ut om resultatene de kommer frem til stemmer overens med måleresultatene fra beredskapssenteret som overvåker det ustabile fjellmassivet Åkneset i Stranda. Det viser seg at det stemmer oppsiktsvekkende godt.

John Dehls har behandlet og tolket målinger fra radarsatellitter i over ti år. Han har sett en rivende utvikling den siste tiden innen det som på fagspråket kalles interferometri.

SatellittskaderSKADER: Da Norsk romsenter sjekket hva som skjedde på bakken i de områdene hvor radarsatellittene målte innsynking, fant de flere setningsskader. Foto: Norsk RomsenterDe siste ukene har samarbeidspartnerne i det såkalte InSAR-prosjektet jobbet med å prosessere nye data for Oslo.

Teknisk Ukeblad forteller at forskerne nylig presenterte data som viser til dels store setninger i områdene rundt Bjørvika, innover Grønland i Oslo og andre steder i byen.

Der ble det flere steder observert sprekker og skjevsetninger på bygninger og infrastruktur.

Kartlegging av infrastruktur

En rapport som ble lagt frem på konferansen, hevder at teknologien nå er moden for mer utstrakt kartlegging av setningshastigheten ved bygninger, tunneler og vannkraftanlegg.

– Dette kan gi grunnlag for en lang rekke nye tjenester til private og offentlige brukere, sier seksjonssjef Guro Dahle Strøm i Norsk Romsenter.

Statens vegvesen er for eksempel spent på om det kan være mulig å kartlegge setninger langs veiene, melder TU.