4. februar 2016

Romradar avslører farlige bevegelser

Et godt eksempel på bruk av data fra satellitter. Her viser røde og lilla prikker innsynkning i havneområdet i Trondheim. I en av bygningene på Pirsenteret fant forskerne store sprekker. Foto og illustrasjon: John Dehls
Satellitter i bane rundt Jorda kan oppdage farlige bevegelser i bygninger og infrastruktur i byer. Data fra radarsatellittene har svært stor oppløsning, og sender informasjon raskt og regelmessig.
Forsker John Dehls presenterte data fra
satellittovervåking under NGU-dagen i Trondheim.
Foto: Magne Vik Bjørkøy 

- Vi kan undersøke ørsmå bevegelser i grunnen så å si over hele Norge, og følge forandringene tett over tid, forteller forsker John Dehls ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Det er snart to år siden satellitten Sentinel-1A ble skutt opp fra romfartsbyen Kourou i Fransk Guyana. Gjennom Copernicus-programmet i EU tilbyr satellitten data hver 12. dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i bakken og bevegelser i skredfarlige områder. Bevegelser i bakken kan måles gjennom både mørke og skyer.

En ny satellitt, Sentinel-1B, blir skutt opp i april og vil gi verden nye data hver sjette dag.

- Nå skal vi etablere et senter for behandling av slike data i et samarbeid mellom Norsk Romsenter, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NGU og forskningsinstituttet Norut, forteller Dehls.

Tilgjengelig for alle

- Det betyr at vi etter hvert kan forbedre leveransene til offentlige og private brukere betydelig. Det handler om store datamengder, så vi må også investere i mye og nødvendig regnekraft. I tillegg skal vi utvikle nye rutiner for arbeidet, slik at informasjonen blir åpen og tilgjengelig for alle.

Arbeidet med å tolke såkalte InSAR-data fra satellitter har pågått her i landet siden 2004. Både Oslo, Trondheim og Bergen har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger på millimeternivå, blant annet i Bjørvika og på Grønland i Oslo. Flere steder er det observert sprekker og setninger på bygninger.

Gransker infrastruktur

I tillegg har informasjonen de siste årene blitt brukt til å kartlegge og forstå skredfare. Det er også avslørt nye ustabile fjellpartier som geologene ikke har vært klar over. I utlandet brukes radarbilder fra satellitter også til å kartlegge og overvåke forurensning, vulkanutbrudd og fare for jordskjelv.

- Ingen annen teknologi gjør oss i stand å måle bevegelser på millimeternivå over hundrevis av kvadratkilometer. Nå blir det spennende å se hvordan vi kan bruke teknologien mer systematisk på infrastruktur som veger, tuneller, jernbaner, broer, demninger og andre konstruksjoner, sier John Dehls.