18. mars 2010

Rogaland størst på knust fjell

Rogaland øker uttaket av sand, grus og pukk. Fylket er landets viktigste produsent av byggeråstoff, og eksporterte i fjor over sju millioner tonn sand, grus og pukk til utlandet og offshoreindustrien.
De viktigste mineralske råstoffene som ble produsert i Rogaland i 2004.

Utførselen av pukk utgjør hele to tredjedeler av Norges samlede eksport av knust fjell.

Et nytt ressursregnskap, som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har laget, viser at det i fjor ble tatt ut og produsert hele 12,2 millioner tonn byggeråstoff i Rogaland.

12 pukkforekomster og tre grusforekomster er klassifisert som "nasjonalt viktige".

Framtidig bruk
- Hensikten med ressursregnskapet er å gi kommunene et redskap til å drive fornuftig arealplanlegging. Ved å ha god kunnskap om ressursene, kan forekomstene sikres for framtidig bruk, forklarer lagleder og seniorforsker Peer-Richard Neeb ved NGU.

Dette er tredje gangen siden 1992 at NGU lager et ressursregnskap som omfatter alle de 27 kommunene i Rogaland. Her avdekker man hvor store uttak som er gjort, og hvor mye sand, grus og pukk som er brukt i et bestemt år.

Av Norges totale uttak på 50 millioner tonn hvert eneste år, kommer tolv millioner tonn, eller cirka en tredjedel, fra dette fylket. Rogaland er landets viktigste fylke både med flest sysselsatte og størst produksjon av pukk og grus.

Blant de største produsentene og eksportørene er Norsk Stein i Suldal, NorStone med pukkverk i Tau, Årdal og Dirdal og NCC i Rekefjord i Sokndal kommune.

Lett tilgjengelig
- Rogaland er eksportfylke nummer én fordi ressursene er lett tilgjengelige ned mot sjøen med gode havner inne i fjordene. Men det er også en geologisk grunn, Rogaland har fjell med bergarter som egner seg godt til formålene, påpeker Peer-Richard Neeb.

Hjelmeland og Forsand kommuner står alene for to tredjedeler av grusuttaket. Størst pukkproduksjon er det i Suldal kommune med over tre millioner tonn. Suldal er også Norges største pukkprodusent.

Kontaktperson ved NGU:
Lagleder og seniorforsker Peer-Richard Neeb,
tlf.: 73 90 41 62, mob.: 97 14 32 60
Senioringeniør Arnhild Ulvik,
tlf.: 73 90 41 08

NGU-rapport:
Ressursregnskap i Rogaland fylke 2004