18. mars 2010

Rissaraset - 25 år etter

29. april 1978, Rissa i Sør-Trondelag, kl. 14.10: Plutselig bryter grunnen sammen, og det som senere har blitt kjent som Rissa-raset er i gang. Fem-seks millioner kubikkmeter masse settes i bevegelse i løpet av den neste timen. 15 gårder, to bolighus, ei hytte og et forsamlingshus blir tatt av massene.

30-40 mennesker reddet seg unna med raset i hælene. Ytterligere 200 mennesker ble evakuert. Et menneske mistet livet - det kunne gått mange flere.

Det første skredet gikk kl. 14.10 den 29. april. Fire minutter senere raste nye masser. Etter en halv time gikk det et nytt stort skred, og kl. 14.55 gikk det siste store skredet som tok med seg hele seks gårdsbruk. I timene som fulgte gikk det mange mindre etterskred, før massene stabiliserte seg. Da hadde flere millioner kubikkmeter leirmasse rast utover mot innsjøen Botnen. En raskant på en og en halv kilometer sto igjen der det tidligere hadde vært både hus, veier og dyrket mark.

Det største kvikkleireskredet i forrige århundre kostet dyrt. Det ble taksert skader for mellom 13 og 14 millioner kroner i 1978. Utbedringer og gjenoppbyggingen kostet totalt nesten 25 millioner kroner i årene som fulgte. Først fem år senere ble jorda igjen tatt i bruk til jordbruksformål.

Dette er kvikkleireskred
Rissa-raset utløste skredkartlegging

NGIs film fra Rissaraset kan bestilles her: doksenter@ngi.no 
Bilder fra rasområdet
www.skrednett.no