6. oktober 2022

Regjeringen øremerker 10 millioner til NGU for mineralkartlegging

May Britt Myhr, direktør i NGU
10 millioner kroner ekstra til kartlegging gir oss i NGU mulighet til å trappe opp tempoet på norsk mineralkartlegging, sier direktør May Britt Myhr
Regjeringen er i sluttfasen av sitt arbeid med ny norsk mineralstrategi. 6. oktober presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, der de øremerker 10 millioner kroner ekstra for nasjonal mineralkartlegging til NGU.

- Den øremerkede bevilgningen på 10 millioner kroner ekstra til kartlegging gir oss i NGU mulighet til å trappe opp tempoet på norsk mineralkartlegging. Dette er jeg selvsagt svært glad for! Styrket mineralkartlegging gir et viktig og nødvendig beslutningsgrunnlag for både mineralnæringen og offentlig forvaltning. Derfor er denne økte potten en god nyhet også for andre aktører enn NGU, sier direktør May Britt Myhr.

Adresseavisen 6. oktober 2022: Rekordbevilgning til NGU i Trondheim

Kritiske mineraler for det grønne skiftet

– Tilgangen på kritiske råvarer er nødvendig for det grønne skiftet. Samtidig er forsyningssituasjonen for disse råvarene utfordrende. Derfor er det viktig å øke norsk produksjon av råvarer, både for å sikre tilgang for norsk industri, og for å styrke Norges posisjon i internasjonale strategiske industrisamarbeid. I denne sammenheng trengs det mer kartlegging av resursene her hjemme. Derfor foreslår vi i tillegg å øremerke 10 millioner til dette, uttaler næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding fra Nærings-og fiskeridepartementet 6. oktober.

– Regjeringas ambisjon er at Norge skal ha verdens mest bærekraftige mineralnæring. Vi må se på hvordan vi kan legge til rette for vekst i norsk mineralnæring innenfor berekraftige rammer, sier Vestre, og viser til at dette også er del av Norges bidrag til å nå FNS bærekraftsmål.