10. januar 2012

Rapporten er klar etter skredet i Trondheim

NVE har publisert en foreløpig verjson av rapporten som beskriver kvikkleireskredet på Byneset i Trondheim og det videre oppfølgingsarbeidet. NGUs elektriske motstandsmålinger i skredområdet utgjør en del av grunnlagsmaterialet som tilsier at de fleste evakuerte nå får flytte hjem.

Skred på Byneset.Jean Sebastien L'Heureux, Inger Lise Solberg og Einar Dalsegg før arbeidet med elektriske motstandsmålinger på Byneset i Trondheim tok til rett etter nyttår.

Skredet på Byneset gikk 1. januar. NGU kom i gang med elektriske motstandsmålinger, såkalte 2D-resistivitetsmålinger, i skredområdet 4. januar.

Det ble lagt ut to profiler (linjer) der elektrisk motstand ble målt i grunnen. Slike målinger gir svar på den elektriske ledningsevnen i grunnen, og ledningsevnen avhenger blant annet av saltinnhold i leire. Der det er kvikkleire er saltinnholdet lavt, fordi saltet som ellers finnes i marin leire er "vasket" bort. Resultatene fra NGUs målinger, i kombinasjon med blant annet resultater fra grunnboringer i området, var med på å hjelpe NVE med å danne et bilde av grunnforholdene omkring skredgropa.

Les den foreløpige rapporten fra NVE

Les mer om skredet

Les mer om kvikkleire og kvikkleirekart