15. desember 2016

Rapport for det grønne skiftet

Global industrialisering har i alle år blitt fulgt av økende behov for både mengder og typer av råvarer. Den høyteknologiske revolusjonen og det grønne skiftet har ført til et behov for å bruke en stadig større del av det periodiske systemet.
Det grønne skiftet krever en mer effektiv og renere mineralindustri. Klimautslippene må reduseres, og råvarer og avgang må utnyttes bedre. Forbruket av byggeråstoffer må bli grønnere og mer kortreist.

- Norge og EU er godt rustet for et grønt skifte. Mineralindustrien har kommet langt med å utvikle bærekraftige løsninger, sier avdelingsdirektør Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Nye mineralressurser

NGU har nylig utarbeidet en 28 siders rapport om mineraler for det grønne skiftet. Rapporten er blant annet bestilt som et bakgrunnsdokument foran NHOs årskonferanse i januar.

Her gjennomgår NGU både historiske aspekter og internasjonale forpliktelser i tillegg til å beskrive behovet for mye og nye grønne mineraler.

- Mineralske råstoffer har gjennom hele menneskehetens historie vært avgjørende for velstand og utvikling. Hver ny epoke kjennetegnes av at nye mineralske råstoffer blir tilgjengelig i menneskets verktøykasse, som igjen leder til nye teknologiske vinninger. Steinalder ble avløst av bronsealder på samme måte som grønn energi vil avløse fossilt brensel, påpeker Tom Heldal.

I dag er nær sagt alle anvendelige elementer i det periodiske system tilgjengelige for oss, noe som gjør det mulig å utvikle stadig mer avansert teknologi.

De grønne mineralene

- Det grønne skiftet vil kreve betydelig satsing på ny teknologi, både i utviklingen av fornybar energi og i arbeidet med å redusere forbruket av fossil energi, understreker Heldal.

Enkelte metaller og mineraler har ekstra stor betydning for gjennomføring av det grønne skiftet. Det gjelder stoffer som er uunnværlige i klima- og miljøvennlig energiproduksjon, mineraler som brukes direkte i miljøøyemed, og stoffer som sikrer effektiv produksjon av teknologi. Mange grunnstoffer og mineraler med unike egenskaper er også nødvendige for elektrifisering av transportsektoren.

I rapporten kaller NGU dette for de "grønne mineralene" og beskriver både kobber, fosfat, grafitt, sjeldne jordartsmetaller, litium, titan, olivin og kvarts.

Steinrik

Fastlands-Norge har en variert geologi med muligheter for nye funn av mange mineralske råstoffer. Hver landsdel har sine spesialiteter. Påviste og antatte ressurser i bakken representerer en mulig verdi på nærmere 2500 milliarder kroner.