18. mars 2010

Ramme på 144,9 millioner til NGU

Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 innebærer en naturlig videreføring av NGUs virksomhet, med en total ramme på 144,9 millioner kroner.
FORNØYD: Arne Bjørlykke er stort sett tilfreds med statsråd Børge Brendes siste budsjettforslag for NGU.

I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram fredag, er NGU ført opp med en ramme på til sammen 144,9 millioner kroner for neste år.

Forslaget innebærer at NGU får dekket årets lønns- og prisvekst.

Mareano-satsing
Av den totale rammen på 144,9 millioner kroner, utgjør 110 millioner kroner selve statsoppdraget, mens oppdragsinntekter og tilskudd til samfinansieringsprosjekter er stipulert til 34,9 millioner kroner. 7,6 millioner kroner er direkte øremerket den nye Mareano-satsingen.

NGUs forslag til ekstrabevilgninger innenfor satsingsområdet skred, er ikke fulgt opp i regjeringens budsjettforslag for neste år.

Skredkartlegging
Administrerende direktør Arne Bjørlykke sier at han er fornøyd med Mareano-satsingen og at basisbevilgningen blir videreført, men at han også hadde håpet på ekstramidler til skredkartlegging.

- Men det er nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe hvor NGU og andre aktuelle direktorat også deltar. Gruppen skal på nasjonalt plan vurdere behovet av et statlig engasjement ved fare for fjellskred. Derfor satser vi på at det kan bevilges penger her til neste år, sier Bjørlykke.

Les mer:
Statsbudjettet NHD (kapitel 905)