6. april 2022

Pris for beste publikasjon

Forsker Bernard Bilngen.
Bernard Bingen på veg for å motta prisen under NGUs påskelunsj onsdag.
Årets vitenskapelige publikasjon ved NGU er tildelt forsker Bernard Bingen ved seksjon for fastfjellsgeologi. Han får prisen for artikkelen «The Sveconorwegian Orogeny», publisert i Gondwana Research i februar 2021.

NGU deler hvert år ut en pris for beste vitenskapelige publikasjon. For 2021 gikk prisen til berggrunnsgeolog og forsker Bernard Bingen. I begrunnelsen heter det blant annet at Bingen samler trådene fra flere tiår med forskning: 

«Bingen sammenligner de ulike tektoniske og dynamiske modellene, og presenterer nøkternt sin egen tolkning av hvordan den Sveconorvegiske fjellkjeden har utviklet seg gjennom tid og rom. Bevæpnet med tydelige og gode argumenter beveger Bernard Bingen seg objektivt, diskuterende og saklig fram i et geologisk svært komplekst område av det baltiske skjold. Resultatet er en helt grunnleggende artikkel for å forstå fordelingen av bergartstyper i Sør-Norge, som både hjelper, utvikler og beriker dagens og fremtidens geologiske arbeid i området», skriver juryen blant annet.

Den Sveconorvegiske fjellkjeden eksisterte for rundt 1000 millioner år siden og førte til dannelsen av mesteparten av jordskorpen i Sør-Norge og Sør-Sverige.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Giulio Viola, Charlotte Möller, Jacqueline Vander Auwera, Antonin Laurent og Keewook Y.

Under den tradisjonsrike prisutdelingen ved NGU ble forsker Inger-Lise Solberg ved seksjon for geofarer og jordobservasjon hedret som årets NGU-er. Hun fikk prisen for sitt arbeid i Gjerdrumutvalget etter kvikkleireskredet som rammet kommunen 30. desember i 2020.

Forsker Inger-Lise Solberg.

NGU-forsker Inger-Lise Solberg er hedret som årets NGU-er i 2021.