21. desember 2009

Pris for artikkel om den første oljen

Forsker Victor A. Melezhik er hedret med prisen for beste vitenskapelige publikasjon ved NGU i 2009. Artikkelen omhandler verdens første forsteinede olje i to milliarder år gamle bergarter.

Far-DeepVictor Melezhik studerer kjerneprøver fra nordvest-Russland på NGU-Lab sammen med sine kolleger Aivo Lepland og Melanie Mesli.

 - Mange NGUere har bidratt med interessante og fremragende artikler det siste året. Som alltid er det en vanskelig, men morsom, jobb å velge årets publikasjon, sier avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU. 

Han har latt valget falle på en artikkel som tar oss langt tilbake i tid, da jorda var inne en periode med store endringsprosesser, men som likevel har klare forbindelser til nåtiden.

Gamle bergarter

- Artikkelen er meget godt egnet til å skape interesse for både geologi og for jorda som en dynamisk planet som har endret seg fundamentalt fra den oppstod for mer enn 4600 millioner år siden, sier han. 

Victor Aleksandrovich Melezhik og medforfattere har studert et område med mer enn 2000 millioner år gamle bergarter som ligger meget godt oppbevart i Onega-bassenget, ikke langt fra Petrozavodsk i nordvest-Russland.

Den eldste oljen 

De sedimentære bergartene i området ble avsatt i et tidsrom da jorda gradvis fikk et økende innhold av oksygen. I dette området finnes det tykke avsetninger med bevis for omfattende akkumulasjon av organisk materiale.

- Avsetningene hadde et beregnet petroleumspotensiale tilsvarende et gigantisk moderne oljefelt – men med den viktige forskjell at her er oljen forsteinet, forteller Nordgulen.

Området ble kjerneboret i 2007 da NGU og flere samarbeidspartnere gjennomførte et omfattende boreprogram i regi det ICDP-støttede FAR-DEEP-prosjektet.

Stor oppmerksomhet

Kjernene ga ny og interessant informasjon om hvordan oljen hadde migrert gjennom sedimentene mot overflaten. Store mengder forsteinet olje ble erodert og finnes nå i innsjøavsetninger.

- Bergartene er spektakulære, og forfatterne har ved hjelp av fantastiske bilder vist stor sans for det hvordan det estetiske kan styrke formidlingen og skape interesse for det faglige budskapet, fqastslår Øystein Nordgulen. 

Både boringen og arbeidet med kjernene, som siden har foregått på NGU-Lab, har fått stor oppmerksomhet. Det ventes mange interessante resultater fra et prosjekt støttet av Norges forskningsråd som NGU nå gjennomfører i samarbeid med Senter for Biogeologi i Bergen, og mange internasjonale partnere.

Referanse: Victor A. Melezhik, Anthony E. Fallick, Michail M. Filippov, Aivo Lepland, Dmitry V. Rychanchik, Yuliya E. Deines, Pavel V. Medvedev, Alexander E. Romashkin & Harald Strauss, 2009: Petroleum surface oil seeps from a Palaeoproterozoic petrified giant oilfield. Terra Nova, 21, 119–126, 2009.