18. mars 2010

Pressekonferanse om forurenset jord

I samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har NGU undersøkt jordforurensning rundt barnehager, skoler og andre offentlige bygg i Tromsø. Resultatene ble presentert av Tromsø kommune i en pressekonferanse den 28.05 klokken 12.00.

Som i alle andre byer, viser jordlagene i Tromsø kjemiske spor etter den menneskelige virksomheten som har foregått på stedet. NGU har analysert jorda i noen områder i Tromsø for å sjekke om disse er forurenset, og om denne forurensingen kan være helseskadelig. Vi har fokusert på områder rundt barnehager og skoler.

I tillegg finnes det bakgrunnsinformasjon om jordforurensinng i byer finnes på NGUs prosjektside.