27. februar 2013

Populære berggrunnskart på nett

NGUs mest populære kart på nett er berggrunnskartene. Nå er N50-serien gjort klare for digital bruk. Både nedlasting og karttjeneste er tilgjengelig. 55 prosent av landarealet er dekket av datasettet.
N50 berggrunnskart


     

- Kunnskap og informasjon om berggrunnen spiller en viktig rolle i leting etter ulike typer råvarer og naturressurser, i forbindelse med areal- og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon, sier Ane Engvik (bildet til høyre), leder for laget for Beggrunnsgeologi ved NGU.

55 prosent dekning

NGU har jobbet  med å gå gjennom, kvalitetssikre og legge kart inn i databasen den siste tiden. Innholdet dekker nå ca. 55 prosent av Norges landareal. Dataene er hovedsakelig basert på den berggrunnsgeologiske kartserien i M1:50.000, som tidligere er blitt skannet og vektorisert.

Digitalisert fra trykte kart

- Kartene er scannet og digitalisert fra trykte kart. Derfor er de ikke sømløse over kartbladgrensene og tegnforklaringen varierer mellom kartene, sier Ane Bang-Kittilsen i NGUs geomatikkavdeling.

- Det er ingen felles inndeling av bergarter - de varierer i forskjellige områder.

Se på kartene i NGUs kartløsning her

Last ned data

Se beskrivelse av berggrunnskartene

Vil du bruke WMS-tjenesten er adressen denne:

http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnN50WMS
(kopier WMS-adressen til ditt gis-verktøy)