21. september 2018

Penger til ressurskartlegging i Trøndelag

Bildet er fra geologisk kartlegging i Hessdalen i Trøndelag.
Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag de neste tre årene. Norges geologiske undersøkelse (NGU) går inn med til sammen 10,4 millioner kroner i den samme perioden.

- Svært positivt, sier avdelingsdirektør Tom Heldal ved NGU om vedtaket, som ble enstemmig fattet av Hovedutvalget for næring i Trøndelag fylkeskommune nylig.

Rik historie

- Trøndelag har en rik bergverkshistorie, og behovet for mineraler og metaller i framtida kan skape ny næring, både i gamle gruveområder og på steder hvor det eventuelt blir påvist nye forekomster. Prosjektet «Geologiske ressurser i Trøndelag» skal oppdatere og modernisere kunnskapen om ressursene som finnes, og om muligheten for å utvikle dem, sier Heldal.

Hovedutvalget for næring legger i vedtaket til grunn at resultatene av programmet skal brukes av aktører i næringen for å øke verdiskapningen.

Bærekraft

«Vi ber om at de ulike bransjene innen mineralnæringen involveres for å utvikle mulighetene innenfor metaller, industrimineraler, naturstein og byggeråstoff. Sammen med Direktoratet for Mineralforvaltning, kommunene og andre aktører, bør man ha som mål å redusere den økonomiske risikoen for aktører som ønsker å satse på bærekraftige nyetableringer i næringen», heter det i vedtaket fra fylkeskommunen.

Trøndelag fylke ønsker også at prosjektet ser på muligheten for verdiskapning ved bruk av restprodukter fra mineralnæringen. - Utnyttelse av restråstoff og avfall kan spille en viktig rolle i sirkulærøkonomien fremover, heter det.

Landskapet

Noe av pengene skal også gå til kartlegging og formidling av unike landskapstyper i Trøndelag, noe reiselivsaktørene kan nyte godt av.

Tidligere har også Nordland og Troms fylkeskommuner, samt Vestfold, Buskerud og Telemark, gått inn med ekstra midler til kartlegging av geologiske ressurser.