16. oktober 2014

Overvåker fjellskred med fotolinse

​John Anders Dahl (med ryggen til) fra NGU og Odd Are Jensen fra NVE monterer kamera på toppen av Gråfonnfjellet i Åndalsnes.
Hver fjerde time tas det bilde av det stupbratte Gråfonnfjellet i Åndalsnes. Forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal følge skredene tettere enn noen gang.

På toppen av den 1000 meter høye fjellsida i Innfjorddalen, monterer tekniker John Anders Dahl kamera i stativ, som er spesiallaget til formålet av NGU. Dette er et område hvor det går mange skred. De fleste av dem er relativt små og høyt oppe i fjellsiden, men flere av de små steinsprangene har forårsaket større jordskred.

Det har også vært store skred som har stengt veier og truet de som bor inne i dalen. I 1611 mistet 10 personer livet i et skred fra Gråfonnfjellet.

I et og et halvt år skal kameraene på toppen av Gråfonnfjellet overvåke fjellsidene. Hver fjerde time blir det tatt et nytt bilde.
I et og et halvt år skal kameraene på toppen av Gråfonnfjellet overvåke fjellsidene. Hver fjerde time blir det tatt et nytt bilde.

Fotolinsen rettes mot fjellsida rett overfor. I ett og et halvt år fremover skal kameraet ta bilder med fire timers mellomrom. Det unike bildemateriale vil gi skredforskerne en oversikt de aldri har hatt før i dette området.

Prosjektet er et samarbeid mellom NVE og NGU, og involverer geologer fra begge institusjonene.

Steinsprang og jordskred

 

- Dette er et aktivt skredområde, som vi ønsker å få et nært kjennskap til. Her går det stadige steinsprang og jordskred, og vi ønsker å vite når og hvor de skjer, vi vil se størrelsen på steinblokkene og få kunnskap om hvor ofte det går skred her, forteller geolog og forsker ved NGU, Freddy Yugsi Molina (bildet).

Tre kamera settes ut, to overvåker fra hver sin topp og ett fotograferer nede fra dalen. Det er den mest detaljerte overvåking av steinsprang  som er gjort noensinne.

Følger med på vær og terreng

Samtidig etablerer NVE en metereologisk datastasjon ikke langt unna fjellet. På denne måten får forskerteamet fra NGU  jevnlig tilførsel av hvordan temperatur og nedbør opptrer i området.

- Vi ønsker å studere sammenhengene mellom ulike værtyper og skredaktiviteten i fjellsiden. Dette vil etterhvert bli en unik kunnskapsbase, som vi kan benytte når vi skal kartlegge og karakterisere andre skredområder i landet, sier Yugsi Molina.

Forskerne benytter også laser, såkalt LIDAR-teknologi, for å scanne formasjonene i fjellsiden før og etter den halvannet år lange overvåkningsperioden. Slik kan de nøyaktig finne ut hvordan terrenget har forandret seg i løpet av perioden, og ha detaljert oversikt over hvilken type skred som har stått bak forandringene.

Sikkerhet

Alt dette handler til slutt om å øke tryggheten ved skredfarlige områder. Kunnskapen fra overvåkingsprosjektet i Åndalsnes kan overføres til andre lignende skredutsatte fjellområder.

- Når vi har fått alle bildene, og samlet inn alt datamaterialet, kommer det til å gi oss mange nye muligheter. Dess mer vi vet om hvordan fjellskred oppstår og opptrer, og hvilke forhold som fører til dem, desto bedre kan vi forebygge skredkatastrofer i fremtiden. Dataene som vi får ut fra forskninga ved Gråfonnfjellet, vil derfor ha stor verdi, sier skredforsker Freddy Yugsi Molina.

Geologene fra NGU og NVE måtte ta helikopter til hjelp for å få montert kameraene som skal overvåke fjelleskredene fra Gråfonnfjellet.
Geologene fra NGU og NVE måtte ta helikopter til hjelp for å få montert kameraene som skal overvåke fjelleskredene fra Gråfonnfjellet.