18. mars 2010

Overvåker ustabil fjellside i Romsdalen

En ustabil fjellside på 20 millioner kubikkmeter blir nå overvåket i regi av NGU, Møre og Romsdal fylkeskommune og Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo. Forskere ønsker å tilegne seg mer kunnskap om rasfaren på Otrøya.
Oppstadhornet på Otrøya ytterst i Romsdalen. Hele fjellsida overvåkes nå av NGU, fylkeskommunen og Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo. Klikk på bildet for større versjon.

En stor del av fjellet har glidd ut ved Oppstadhornet på Otrøya ytterst i Romsdalen. Forskerne vet ennå ikke om utglidingen skyldes et større jordskjelv eller om det fremdeles er bevegelse i fjellet.

Derfor har NGU, i samarbeid med fylkeskommunen og Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo, satt en hel fjellside under overvåkning. Det er plassert ut ti punkter i fjellet. Disse punktene er posisjonert med GPS. Neste år vil det være mulig å se om punktene har endret posisjon, og følgelig om fjellet er i bevegelse.

- Liten fare
- Vi vurderer det som liten fare for at det skal gå et stort ras fra Oppstadhornet. Men fordi konsekvensene av et ras der vil være store, ønsker vi likevel å holde fjellsiden under oppsikt, forteller forsker Lars Harald Blikra ved NGU.

Konsekvensene han snakker om er først og fremst en flodbølge. I verste fall kan en slik ramme Molde og Vestnes. På grunn av den store fjellmassen, vil en flodbølge ha stor rekkevidde. - Det er viktig å understreke at vi ikke ser dette som en akutt fare. I utgangspunktet mener vi det må et meget stort jordskjelv til for at fjellsida skal løsne. Dette er noe vi ønsker å tilegne oss mer kunnskap om, presiserer Blikra.

Fellestrekk med Langfjorden-raset
I 1756 gikk norgeshistoriens største kjente fjellskred i Langfjorden, som strekker seg ut fra Romsdalsfjorden. Rasområdet har flere fellestrekk med Opstadhornet på Otrøya. 32 mennesker omkom den gangen som følge av en gigantisk flodbølge.

Kontaktperson ved NGU:
Lars Harald Blikra, tlf: 73 90 41 15

Les mer om skred på www.skrednett.no
Les mer om fjellskred
Les mer og hør radioinnslag fra NRK