4. april 2014

Overvåker skredfare fra ny satellitt

En ny satellitt i bane rundt Jorden skal gi enda bedre data for overvåking av skredfare og infrastruktur i Norge. Sentinel-1A ble nylig skutt opp fra romfartsbyen Kourou i Fransk Guyana.

Satellitt. Foto: ESALIFTOFF: Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA viste oppskytingen av raketten som inneholder Sentinel-1A direkte på en egen blogg torsdag 3. april. Foto: ESA

John DehlsALT OK: Forsker John Dehls fulgte oppskytingen av den nye satellitten på nettet. Han ser fram til å ta nye data i bruk.- Oppskytingen er viktig og gledelig, sier forsker John Dehls ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).  Han har i flere år brukt satellittdata i kartlegging av områder med fare for store fjellskred.

- Hittil har vi vært tvunget til å prioritere utvalgte områder i Norge. Den nye satellitten gjør at vi får landsdekkende data, vi får informasjon oftere enn før og alt er gratis, forteller Dehls.

Data fra dag én

Bruk av den såkalte InSAR-metoden har vokst kraftig innenfor geofagene de siste årene. Radarbilder fra satellitter brukes blant annet til å kartlegge og overvåke fare for jordskjelv og vulkanutbrudd, i tillegg til å granske utvikling av setninger eller nedsynkninger i landskapet.

Ved å avsløre slike bevegelser i landskapet er det mulig både å kartlegge og å overvåke ustabile fjellpartier.

- Den nye satellitten, som er planlagt å operere i verdensrommet i sju år, gir oss testdata fra det ustabile Nordnesfjellet i Troms allerede fra dag én. Fra neste år fungerer den slik at vi får data fra hele landet hver 12. dag. Fra 2016, når søstersatellitten Sentinel-1B er skutt opp, skal vi motta vi data hver sjette dag. Ved å sammenligne bildeseriene over dager, måneder og år kan vi se bevegelser i landskapet, forklarer John Dehls.

Fjell, byer og veger

Det var i 2009 at NGU startet en systematisk behandling av alle tilgjengelige satellittdata fra Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, og deler av Troms, som en del av sin regionale skredfarekartlegging. I hele denne perioden og fram til i dag har den canadiske satellitten Radarsat-2 levert data. Selve behandlingen av data er gjort ved hjelp av programvare som er utviklet av det nordnorske forskningsinstituttet Norut i Tromsø, hovedsakelig finansiert av Norsk Romsenter, NGU og Norut.

- Fjellskredanalysene innebærer at vi ”leser” små og store nedsynkinger i større fjellmassiver på detaljnivå. Slike analyser kan også gjøres for setninger i byer; bygninger, veger, jernbaner, broer, demninger og andre konstruksjoner, understreker John Dehls.

NGUs arbeid med fjellskredkartlegging her i landet blir gjort på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


     

OsmundnesetUSTABILT: Osmundneset i Nordfjord er et eksempel på et ustabilt fjellparti som ble oppdaget ved hjelp av satellittbilder.

FAKTA: Skipstrafikk og isbreer

  • Sentinel-1A skal ifølge Norsk Romsenter også brukes til å holde øye med verdens havområder; skipstrafikk, oljesøl, isfjell og havis. I tillegg skal den brukes til å overvåke isbreer, vulkaner og flom.
  • - Satellitten kan se gjennom skydekket og dekke enorme områder på kort tid, sier Guro Dahle Strøm, seksjonssjef for nasjonale programmer og jordobservasjon ved Norsk Romsenter til NTB.