4. februar 2011

Oslo og Akershus under vann?

I boka "Spor etter istiden i Oslo og Akershus", tar Terje H. Bargel deg med på vandring til den gang istidene knuget landet vårt og formet landskapet på Østlandet slik du ser det i dag.
Landskapet i Akershus er formet av isen og har en spennende historie som du kan lese mer om i boka "Spor etter istiden i Oslo og Akershus".

Har landskapet i Oslo og Akershus en historie? Hvorfor preges Østlandet av småkuperte åser og jordbruksland, mens bratte daler og dype fjorder kjennetegner Vestlandet? Svarene finnes i den geologiske historien. Ikke minst istidene har hatt mye å si for hvordan landskapet rundt deg har blitt til.

Isen formet landskapet
Den nye boka "Spor etter istiden i Oslo og Akershus" tar deg med over 10.000 år tilbake i tid. I denne iskalde perioden lå Oslo dypt nede på fjordbunnen, isbreer skapte Norges største grunnvannsmagasin på Gardermoen, Mjøsa var kanskje en del av havet og kjempeflommer i Østerdalen satte store, hvite spor etter seg. Vi ser nærmere på hvordan istiden var med på å forme det som skulle bli Norges tettest befolkede landskap.

Forfatter og forsker ved NGU, Terje H. Bargel.

Bok for folk flest
Må du være geolog for å få utbytte av å lese dette? Slett ikke. Forfatter Terje H. Bergel, som er forsker ved NGU, har lagt vekt på å bruke mange illustrasjoner og et språk som folk flest forstår. I tillegg følger et kvartærgeologisk fylkeskart, som viser hvordan løsmassene er dannet og hvor disse befinner seg i landskapet. I et eget kapittel går forfatteren inn på hvilke spor og geologiske attraksjoner som finnes i hver enkelt kommune, slik at boka kan egne seg for lokal undervisning i natur- og miljøfag.

Boka er ført i pennen av geologen Terje H. Bargel. Den inngår i NGUs populærvitenskaplige publikasjonsserie "Gråsteinen", og kan bestilles fra NGU. Den vil også være tilgjengelig fra bokhandlere i Oslo og Akershus. Prisen er kroner 180,- inkl. moms.

For bestilling fra NGU, vennligst send en epost til distribusjonen@ngu.no