24. mai 2018

Ønsker fokus på utdanning og samfunnsnytte


Årets deltagere på NFGs årsmøte 25.04.2018.
Årsmøtet i Nasjonalt Fagforum Grunnvann (NFG) ble nylig avholdt i Sandvika. Deltakerne ønsker et målrettet samarbeid om grunnvann og hydrogeologi i de kommende årene.

Et samlet fagmiljø bestående av forskere, undervisere, konsulenter og forvaltning var representert på NFGs årsmøte. NGUs Hans de Beer og Marianne Engdal presentere nye grunnvann.no via Skype, og deltagerne var svært positive til å bruke og bidra til nettstedet som samlingspunkt for hydrologifagets aktører og brukere.

Fokus på utdanning

NFG ønsker å spesielt å bruke grunnvann.no til å presentere bredden av studie- og jobbmuligheter. Alle relevante aktører ble oppfordret til å beskrive sin organisasjon, sine studietilbud og grunnvannsrelaterte prosjekter på nettsiden.

I tillegg ønsker NFG at tilbudet innenfor høyere utdanning relatert til grunnvann og hydrogeologi skal bli bedre. Arbeidet til Maskinentreprenørenes landsforbund med å etablere en fagutdanning for brønnboring ble også sett på som et viktig tiltak.

Ønsker at fagfeltet skal bidra til større samfunnsnytte

IAH Norges (International Association of Hydrogeologists) medlemsmasse, bestående av erfarne konsulenter, ble også utfordret til gjennom NFG å lede undervisning og forskning på en mest mulig samfunnstjenlig kurs, og foreslå direkte samfunns- og kundenyttige student- og forskningsprosjekter inn mot universiteter og høgskoler.

Anja Sundal fra Universitetet i Oslo ble valgt til ny styreleder, mens Pål Gundersen (møteleder) fortsetter som nettverkskoordinator. Hans de Beer (avgående styreformann) og Per Aagaard (koordinator for forskning) ble takket av for deres innsats og engasjement under etableringen av nettverket og fram til nå. Helen French, én IAH-representant og Harald Klempe fortsetter i Arbeidsutvalget. Kevin Tuttle og Norconsult i Sandvika var i år vertskap for årsmøtet. IAH sto for servering på NFGs årsmøte, og arrangerte for øvrig også et meget vellykket seminar om grunnvarme og grunnvann dagen før.

NFG er åpent for alle som ønsker å engasjere seg. Hele referatet fra årsmøtet, og nettverkets rapporter, årsmøtereferater og lignende sendes ut på mail til medlemmene. Ta kontakt med styreleder Anja Sundal (anja.sundal@geo.uio.no) eller nettverkskoordinator Pål Gundersen (pal.gundersen@ngu.no) ved interesse.