16. april 2009

Nyttig database for grunnvann

Ni av ti brønnborere og konsulenter mener landets nasjonale grunnvanns-database har betydelig nytteverdi. Det viser en ny spørreundersøkelse som NGU har gjennomført i markedet.

GrunnvannGRUNNVANN: Det er registrert cirka 50.000 brønnboringer i Norge. Det omfatter både grunnvann- og energibrønner. Foto: Sylvi Gaut

BrønnboringBORER: Brønnborerne mener Nasjonal grunnvannsdatabase er nyttig. Foto: Kirsti Midttømme- Samtidig mener både brønnborere og konsulenter at nytten ved å bruke tjenestene oppveier ulempen ved å rapportere om boring og undersøkelser. Det er vi tilfredse med, sier forsker Pål Gundersen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han har ansvar for å publisere innrapporterte data i Nasjonal grunnvannsdatabase.

50.000 brønner

NGU er vassdragsmyndighet for en lovfestet ordning der brønnborere rapporterer alle boringer av grunnvann- og energibrønner på land. Konsulenter og forskere er pålagt en tilsvarende ordning for undersøkelser av grunnvann.

Brønndatabasen har registrert cirka 50.000 brønnboringer i Norge. Nasjonal grunnvannsdatabase publiserer alle innrapporterte brønner og grunnvannsressurser, samt en del tilgjengelige data om grunnvannskjemi.

- Målet med spørreundersøkelsen var å avdekke hvordan rapportørene bruker databasen, og om den tilfredsstiller deres behov. I tillegg ønsket vi å kartlegge hvordan de opplever oppgaveplikten og hvordan de ser på NGUs forvaltning av ordningen, forteller Pål Gundersen.

Negative erfaringer

Resultatene viser at 80 prosent av brønnborerne som har svart på undersøkelsen synes at NGU viser både god serviceinnstilling og forvaltningspraksis. Blant konsulentene er dette tallet 60 prosent.

NGU kommer dårligst ut på den elektroniske innrapporteringen, som både konsulenter og brønnborere har en del negative erfaringer med.

- Vi er ikke overrasket, mange har fått problemer med å komme inn på tjenestene, de har falt ut av og til, og nedlastingen av programmer har vært problematisk for mange, opplyser Pål Gundersen.

Bedre nettjeneste

- Med kompleksiteten i databasene, og med en stadig utvikling av datamaskiner, nett og programvare, er enkelte problemer uunngåelig. Men vi lover at vi skal prioritere den nettbaserte tjenesten, slik at den både blir stabil og fungerer optimalt, sier han.

Pål Gundersen legger til at NGU har et godt forhold til rapportørene: -Vi legger stor vekt på å hjelpe når problemer oppstår; enten det gjelder innrapporteringen eller rent faglige spørsmål.