12. juni 2008

Nye naturtyper beskrives i havet

På de store dypene som undersøkes på vårens MAREANO-tokt er det få mennesker som har gjort direkte observasjoner tidligere. Nå er det funnet naturtyper som ikke tidligere er beskrevet.

Leireformasjoner på havbunnenEksempel på leireformasjoner på over 1000 meters dyp i det sørlige Barentshavet.Kuperte leireformasjoner med variert utseende har vært observert flere steder hittil på toktet. Formasjonene er så myke at en del organismer kan grave i dem, og samtidig så harde at andre kan sitte fast på overflaten. Slike leireformasjoner på store havdyp har tidligere ikke blitt undersøkt systematisk.

Studerer miljø med kamera

Leire er vanskelig å ta prøver av, men med undervannskameraet som er med på det pågående MAREANO-toktet kan miljøet studeres nærmere. Leireformasjonene er oppdaget på mer enn 1000 meters dyp i skråningen utenfor kontinentalsokkelen i sørlige Barentshavet.

Flere naturtyper

Naturtyper kan være mye forskjellig. Eksempler er sokkelbanker, ravinelandskap og sandbølgelandskap. Alle disse har blitt dokumentert på tidligere MAREANO-tokt. Etter hvert som de undersjøiske ravinene ute på sokkelkanten blir undersøkt regner vi med å kunne beskrive flere nye naturtyper knyttet til ulike landskapsformer.
Store variasjoner

Stor variasjon

Toktet har hittil samlet prøver både fra store dyp og grunne banker. På dyphavsslettene utenfor sokkelen er det finkornede sedimenter som sand, mudder og leire som dominerer. På de grunnere sokkelbankene er havbunnen dekket av grovere materiale, gjerne en blanding av store og små steiner i kombinasjon med sandbunn.

Stein og steinbit på havbunnen.På sokkelbankene er havbunnen dekket av grovere materiale, gjerne en blanding av store og små steiner i kombinasjon med sandbunn. Steinbit trives gode i slikt miljø.


Leire på havbunnenLeireformasjonene på i skråningen utenfor sokkelen har ikke tidligere vært beskrevet som naturtype. Det er små hull i leira som indikerer at det er levende organismer som graver seg huler der.