4. februar 2008

Nye geologiske kart klare

12 nye kart er produsert ved Noregs geologiske undersøking (NGU) i 2006. Seks berggrunnskart og seks lausmassekart er gjort klar til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte.

Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og større.

Om lag 300 av 700 kartblad er ferdigstilte. Her er oversikten over nye kart i 2006. Alle kart kan bestillast på distribusjonen@ngu.no eller på telefon 73 90 41 25.

Berggrunnskart 2006
Lindahl, I. og Nilsson, L.P. 2006:
· LINNAJAVRI-området M 1:15 000
NGU-rapport 2006.093

Zwaan, K.B., Dangla, P. & Quenardel, J.M., 2006:
· Berggrunnskart KÅFJORD 1634 II, M 1:50.000.
NGU

Siedlecka, A., Reading, H.G., Williams, G.D. & Roberts, D. 2006:
· Berggrunnskart LANGFJORDEN 2236 II, M 1:50.000, førebels utgåve
NGU

Falkum, T., Berthelsen, C.R., Jakobsen, B.M., Petersen, J.S. og Wilson, J.R. 2006:
· Berggrunnskart MANDAL 1411 II, førebels utgåve M 1: 50 000
NGU (se utsnitt her)

Ryghaug, P. og Zwaan, K.B. 2006:
· Berggrunnskart MOLLESJOHKA 1733 I, førebels utgåve M 1: 50 000
NGU

Olsen, K.I. & Siedlecka A. 2006:
· Berggrunnskart ANARJOHKA, M 1: 70 000, førebels utgåve
NGU

Kvartærkart 2006
Hansen, L., Stalsberg K., Sletten K. & Olsen L. 2006:
· MERÅKER SENTRUM, kvartærgeologisk kart M 1:10 000
NGU, rapport nr 2005.004

Follestad, B.A. 2006:
· ATNSJØEN 1818 IV, Kvartærgeologisk kart M 1:50 000.
NGU (trykt)

Aa, A.R. 2006:
· BREIM, kvartærgeologisk kart 1318 III - M 1:50 000 med omtale.
NGU (trykt)

Follestad, B. 2006:
· DOMBÅS 1419 II. Kvartærgeologisk kart M 1:50 000.
NGU (trykt)

Sørbel, L. og Tolgensbakk, J., 2006:
· HJERKINN 1519 III - kvartærgeologisk kart M 1:50 000
Institutt for geofag, Universitet i Oslo

Olsen, L. og Riiber, K. 2006:
· Kvartærgeologisk kart OSEN 1623 IV. M 1:50 000 med omtale.
NGU