18. mars 2021

Nye geokjemiske datasett

Fra NGUs feltarbeid i Femundsmarka. Foto: Ane Bang-Kittilsen
NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av organisk jord/humus fra 454 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.

Feltarbeidet ble gjennomført 2018 og 2019.

Rapport med beskrivelse av prøvetaking og datakvalitet, i tillegg til de kjemiske dataene er tilgjengelig her:

Kjemiske data for mineraljorda fra Trøndelag er publisert tidligere (NGU rapport 2014.057 og 2020.017). I tillegg er kjemiske data fra humus fra nordlige deler av Trøndelag publisert i NGU rapport 2014.057.

Cesium i humus etter kongevann-ekstraksjon.