6. mai 2008

Nye dinosaurspor funnet på Svalbard

Tre kraftige tær plantet i sandstein. Forskere har funnet nye, tydelige dinosaurspor på Svalbard. Avtrykkene er over en halv meter lange og omtrent like brede.
SPORET: Her er det nye avtrykket av en dinosaur i ornithopode-klassen, avsatt i sandstein på datidens elvesletter.
STORT: Forsker Laurent Gernigon ved NGU må bare fastslå at sporet er noe større enn hånda.

Nye dinosaurspor ble i sommer oppdaget ved Olsokneset på Øyrlandet, nesten helt sørvest på Spitsbergen.

Sporene er avsatt i et lag med sandstein av tidlig kritt alder og ligner i form og størrelse på avtrykkene som tidligere er funnet ved Festningen ytterst i Isfjorden i sandstein av samme alder.

Et spennende funn
I juni deltok vi sammen med en gruppe norske og russiske geologer fra Norges geologiske undersøkelse, (NGU), Oljedirektoratet (OD), STATOIL, VSEGEI og Rosnedra på en feltekskursjon rundt Svalbard med forskningsskipet R/V Lance.

Langs stranda ved Olsokneset er det blottlagt vekslende lag med sandstein, skifer og kull som opprinnelig ble avsatt i et stort delta i tidlig kritt tid. På et av sandsteinslagene oppdaget Else Ormaasen fra OD sporavtrykk etter det som ser ut til å ha vært en relativt storvokst dinosaur.

 

 

 

 

STORT: Det var geolog Elsa Ormaasen som først oppdaget det skarpe avtrykket av dinosaurfoten.

Avtrykkene er om lag 56-60 cm lange og omtrent like breie, og viser tydelig merker etter tre kraftige tær som er plantet solid ned i bakken.

"Hvem var det som trampet..."
Vi vet ikke hvem som laget de mektige sporene. Vi vet imidlertid at det tidligere er funnet spor av ornithopode dinosaurer (sånne med "fugleføtter") ved Festningen ytterst i Isfjorden allerede i 1960, og at det seksten år senere ble funnet nye spor av en theropod dinosaur i Kvalvågen på østsiden av Spitsbergen.

 

 

STORT: Geologene Morten Smelror og Geir Birger Larssen studerer fortidskart og fastslår at sporene er avsatt på gamle elvesletter.

Alle sporene er funnet i sedimentære lag av omtrent samme alder, dvs. omtrent 125-130 millioner år gamle. Man trodde lenge at sporene fra Festningen stammet fra en Iguanodon. Men det er senere blitt hevdet at disse sporene må ha blitt laget av en annen type, beslektet, ornithopod dinosaur.

De opprinnelige 13 sporene fra Festningen er blitt ødelagt av vær og vind, men en serie nye spor ble oppdaget 2001 og 2002. En beskrivelse av disse nye funnene blir nå publisert i Norwegian Journal of Geology av Jørn Hurum og kolleger fra Universitetet i Oslo og Geologisk Institutt i København.

Det er så lang ikke funnet noe dinosaurskjelett eller beinrester på Svalbard. Vi kan derfor ikke si med sikkerhet "hvem det var som trampet på..." disse elveslettene et stykke ut i jordas mellomalder.

Hva gjør vi nå?
Sporene ved Olsokneset vil fortsatt ligge der og vise seg fram i solskinn og gråvær i en god del år, før de langsomt slipes bort av is og vann. Er vi heldige vil en eller annen dyktig konservator gjøre nøyaktige målinger og sikre seg avstøpninger før sporene forsvinner helt.

Vi som deltok på den norsk-russiske ekspedisjonen hadde imidlertid et annet mål. Vi var på Svalbard for å undersøke sedimentære avsetninger og samle prøver fra ulike tidsperioder fra jordas oldtid og mellomtid.

Nye observasjoner og data skal legges til det vi allerede vet om geologien på norsk og russisk side i Barentshavet. Så skal alle bitene settes sammen til flere gigantiske puslespill som til slutt vil utgjøre en serie paleogeografiske kart.

Disse "fortidskartene" skal vise hvordan hele Barentshavområdet har utviklet og endret seg gjennom mer enn 440 millioner av år. Kartene vil bl.a. fortelle hvor elveslettene og deltaene lå i tidlig kritt, hvor kystlinjen strakte seg, og hvor det var åpent hav.

Nyttige redskap
Litt enkelt sagt kan vi også si at disse kartene vil være svært nyttige redskap for petroleumsgeologene for å kunne si om når og hvor det ble avsatt kildebergarter, petroleumsreservoarer og takbergarter på Barentssokkelen.

Lite viste vel vår ornithopode dinosaurus fra Sør-Spitsbergen om hvilke skattejegere som millioner av år senere skulle følge i hans fotspor...

Vil du vite mer om dinosaurspor på Svalbard? Les mer:
Edwards, M.B., Edwards, R. & Colbert, E.H. 1978. Carnosaurian footprints in the Lower Cretaceous of Eastern Spitsbergen. Journal of Paleontology 52, 940-941. Heintz, N. 1963.

Dinosaur-footprints and polar wandering. Norsk Polarinstitutt, Årbok 1962, 35-43. Hurum, J., Milan, J., Hammer, Ø., Midtkandal, I., Amundsen, H. & Sæther, B. in press.

Tracking polar dinosaurs ¿ new finds from the Lower Cretaceous of Svalbard. Norwegian Journal of Geology. Lapparent, A.F. de 1962.

Footprints of Dinosaur in the Lower Cretaceous of Vestspitsbergen ¿ Svalbard. Norsk Polarinstitutt, Årbok 1960, 14-21.