25. juni 2018

Ny registreringsløsning for grunnvanns- og energibrønner

I Norge er brønnborere pålagt å innrapportere brønnene de borer, en prosess som i hovedsak har foregått med penn, papir og brevpost. Nå lanserer NGU den nye digitale rapporteringstjenesten Brønnreg, som skal forenkle oppgaven.

Den nye registreringsløsningen, som passende nok har fått navnet "Brønnreg", er tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil. På grunnvann.no kan brønnborere nå logge seg inn i Brønnreg, og registrere brønnene de har boret. Brønnreg er også tilgjengelig som en app til Android-telefoner, mens iPhone-utgaven lanseres snart.

Brukerne kan selv velge om de vil registrere sine brønner i nettløsningen eller mobilappen – eller veksle mellom de to.

Fra papir til digital

- Den største fordelen med Brønnreg er kanskje at borefirmaene slipper å fylle ut et papirskjema for hånd, og sende det i posten til NGU. Det forteller prosjektleder for Brønnreg, Inger-Lise Solberg.

Men overgangen til en digital registreringsløsning vil også gjøre registreringsprosessen enklere.

- Nå slipper brønnborere å ta med en GPS til borestedet for å notere koordinater. I Brønnreg finner de brønnens posisjon i kartet vårt, og plasserer den med et klikk.

I tillegg kommuniserer Brønnreg med eiendomsregisteret, som automatisk henter en lang rekke opplysninger når brukeren har plassert brønnen. Dette er opplysninger som tidligere måtte samles inn og fylles ut av brønnborer i det gamle papirskjemaet.

- Og med Brønnreg sin mobilapp kan brønnborere registrere brønnene de borer mens de er ute på oppdrag. Brønnreg-appen hjelper brukerne å stedfeste den nye brønnen med hjelp av telefonens GPS. Mobilappen har også offline-funksjonalitet, slik at den kan brukes der det ikke er dekning, forteller Solberg.

Marianne Engdal fra NGU, Eirik Saasen Strand fra Acando og Inger-Lise Solberg fra NGU gleder seg over å få på plass en ny registreringsløsning.

Åpent for registrering

Nå kan alle borefirma registrere seg og ta i bruk Brønnreg.

- Vi tar kontakt med alle borefirma med informasjon om hvordan de kommer i gang, men firma kan allerede i dag gå til grunnvann.no for å ta i bruk Brønnreg, forteller Marianne Engdal, som er prosjektleder for Nasjonal grunnvannsdatabase ved NGU.

For å komme i gang med Brønnreg, må borefirmaet registreres i Brønnreg.

- Første steg er å registrere firmaet i Brønnreg. Dette må gjøres av daglig leder, innehaver, styremedlem eller lignende, som identifiserer seg via ID-porten og registrerer firmaet i Brønnreg. Deretter kan de ansatte opprette sine brukerkontoer som er knyttet til firmaet, og begynne å rapportere brønnene de borer, forteller Engdal.

Kom i gang på Grunnvann.no

Grunnvann.no er adressen for å komme til Brønnreg. Her finner brukerne også opplæringsmateriell, videoer og veiledning.

- Og ikke nøl med å ta kontakt med oss i Norges geologiske undersøkelse om du lurer på noe, sier Marianne.

Samler viktige data

Alle brønner som registreres hos Norges geologiske undersøkelse publiseres i Nasjonal grunnvannsdatabase, og gir oversikt over alle registrerte grunnvanns- og energibrønner i Norge. Databasen er en viktig kilde til informasjon om grunnforholdene rundt om i landet, og sørger for at andre som graver eller borer i bakken kan vite hvor det ligger brønner.

Brønnreg er utviklet gjennom Undergrunnsprogrammet, med midler fra Direktoratet for forvaltning og ikt sin medfinansieringsordning. Brønnreg er produsert av Acando.

Relaterte prosjekter

Undergrunnsprogrammet
Undergrunnsprogrammet skal øke tilgangen til, og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen. Programmet bidrar til at både NGU og samfunnet kan redusere kostnader ved å nyttegjøre seg av mer geologisk informasjon.