3. januar 2013

Ny karttjeneste: Berggrunn N50

Berggrunnskart i N50-serien er nå tilgjengelig i en WMS-tjeneste.

Dataene er hovedsakelig basert på den berggrunnsgeologiske kartserien i M 1:50.000, som tidligere er blitt skannet og vektorisert.

Det er berggrunnsflatene og –grensene som nå er tilgjengelig. Kartene er lagt inn "som de er" - det vil si at de er ikke sømløse over kartbladgrensene og tegnforklaringen varierer mellom kartene. Det er ingen felles bergartsklassifisering for hele landet som det er på N250-kartene og dermed ingen tradisjonell tegnforklaring. For å se tegnforklaringsbeskrivelsen brukes getFeatureInfo (tabelloppslag).

Adresse til WMS-tjenesten:
http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnN50WMS