4. oktober 2016

Ny kartlegging av ustabile fjellparti


Laserskanning (LIDAR) er en viktig del av NGUs kartlegging av ustabile fjellparti. Her gjennomfører Reginald Hermanns skanning av Gamanjunni 3 i Kåfjord i Troms, som er et av fjellpartiene som er omtalt i den nye rapporten. (Foto: Martina Bøhme)
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) presenterer en ny oversikt over ustabile fjellparti i Norge, der fare og risiko er klassifisert. Kartleggingen er gjennomført av NGUs skredeksperter.

Rapporten som legges frem, er den første fasen i arbeidet med å klassifisere fare og risiko, og inkluderer 22 objekter fra Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 

I tillegg til kartleggingsarbeidet, har NGU bidratt med en database som inneholder opplysninger om kjente ustabile fjellpartier i Norge. Ustabile fjellpartier er fjellsider som viser tegn til bevegelse eller deformasjon etter siste istid, og som potensielt kan føre til fjellskred.

På bakgrunn av NGUs kartlegging, har NVE gjort en vurdering og fastsetting av sannsynligheter for fjellskred for de ulike objektene slik at dette bedre kan brukes i arealplansammenheng. Som følge av kartleggingsarbeidet, vil fjellpartiene Gamanjunni 3 i Troms og Joasetbergi i Sogn og Fjordane bli kontinuerlig overvåket.

Les mer om kartleggingen som er gjort - og selve rapporten - på NVEs nettsider

Relaterte prosjekter

Fjellskred i Møre og Romsdal
Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal fylke.
Fjellskred i Troms
Prosjektet "ROS-analyse for fjellskred i Troms" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Troms fylke.
Fjellskred i Sogn og Fjordane
Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane fylke.