25. november 2016

Ny brosjyre om geoparker

Fra Blåfjell gruver i Magma geopark
Geoparker har blitt en viktig og naturlig måte å formidle geologi på. I en ny brosjyre fra NGU presenterer etablerte norske geoparker - og konkrete muligheter for flere.

FN-organisasjonen UNESCO etablerte i 2015 en ny betegnelse, Unesco global geopark, som raskt ble ratifisert av samtlige 195 medlemsland.

En Unesco global geopark er definert slik: «Sammenhengende geografiske områder hvor steder og landskap av internasjonal geologisk betydning forvaltes på en bærekraftig måte. I en UNESCO global geopark fremheves den geologiske arven som en del av jordas natur og kulturarv, til å øke bevisstheten og forståelsen for viktige tema, som å bruke jordens ressurser på en bærekraftig måte, håndtere effektene av klimaendringer eller redusere effekten av naturkatastrofer».

I den nye brosjyren «Unesco globale geoparker» fra NGU beskrives hensikten og målsettingen ytterligere.

Så langt har Norge to geoparker som er godkjent av UNESCO: Gea Norvegica geopark som omfatter åtte kommuner i Telemark og Vestfold, og Magma geopark i Rogaland og Vest-Agder. Samtidig er det planer og idéer om nye geoparker i Nord-Trøndelag/Helgeland («Prosjekt Trollfjell Geopark», med Leka, Trollhatten etc...), Saltdal, Longyearbyen, Ofoten, Rondane, Ytre sogn, Mjøsregionen, og Sunnhordland. Alle disse parktilbudene og -prosjektene presenteres i den nye brosjyren fra NGU.