2. oktober 2012

Ny bok: Bygningsstein i Nordland

Ingvar Lindahl, mangeårig geolog ved NGU og stolt nordlending, har skrevet et praktverk om sitt kjære hjemfylke.

Ingvar Lindahl med ny bok.NGU-geolog Ingvar Lindahl har laget et nytt flott bokverk om bruk av stein i Nordland.

 
     

 

Det langstrakte Nordland har en vakker natur, og i denne boka tar Ingvar oss med en tur inn i selve dypet av fylket: Berggrunnen. Helt fra steinalderen og fram til i dag har nordlendingene brukt den mangfoldige fjellgrunnen til å lage hus, kaier, kverner, piper og mye annet.

Samtidig har fylket store muligheter for å utvikle stein som næring også i framtida. Nordlandsk bygningsstein i fortid, nåtid og framtid er derfor et gjennomgangstema i boka. Det heler er satt i sammenheng med Nordlands lange geologiske historie og knyttet sammen med anekdoter og litteratursitat.

Til boka hører også et digitalt vedlegg med omfattende beskrivelse av over 365 forekomster i Nordland.

Boka og vedlegget oppsummerer et langt feltliv mellom steingrunn og grunnsteiner i det langstrakte fylket. Både den som er interessert i natur og lokalhistorie i Nordland, og den som vil se på nye muligheter innen naturstein, vil ha glede av boka.

Bestill boka her