9. januar 2014

NVE har tatt over skreddata fra NGU

1.1.2014 overtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ansvaret for fem temadatasett knyttet til skred og kvikkleire.

Disse datasettene med tilhørende WMS-tjenester og datanedlasting har frem til dette tidspunktet vært driftet av NGU.

Les mer om hvilke datasett dette gjelder og de utgående og nye WMS-adressene her:

NVE overtar forvaltningen av flere skreddatasett

WMS-adresser fra NVE