18. mars 2010

Nidarosdomens første steinbrudd funnet?

Det har lenge vært kjent at brattskrenten under Kuhaugen i Trondheim skjuler gamle klebersteinsbrudd som kan spores helt tilbake til byggingen av Nidarosdomen på 11-1200-tallet. Derfor kom det ikke som en overraskelse da arkeologiske utgravninger, iverksatt på en av tomtene som nå skal bygges ut, nylig avdekket ett av de gamle bruddene.
Avdekkingen av et av de eldste steinbruddene som har forsynt Nidarosdomen med kleberstein.

Det var imidlertid en stor overraskelse at bruddet var svært godt bevart; nesten ferdige kvadersteinsemner står igjen i berget, hugget ut med økser og hakker. Vi kan fremdeles se rester etter jernkilene som ble brukt til å løsne blokkene fra fjellet. Det er godt mulig at vi her står overfor ett av de eldste middelalderbruddene vi har, og også det best bevarte i Norge! Bruddet er også unikt på den måten at vi ser spor etter hele arbeidsprosessen i uttak av steinblokker, slik at vi i detalj kan studere de gamle steinhuggernes arbeidsmetoder.

Steinbruddet er forbausende godt bevart, fordi det etter alt å dømme har gått et ras som har stoppet driften på dette stedet. Flere store rasblokker lå oppå steinbruddet, og det er sannsynlig at de gamle driverne har drevet seg lengre og lengre inn under berghammeren, helt til det raste. Funn av tenner og et kjevebein (fra et dyr!!), og rester av metallkiler kan trolig benyttes til datering av raset. 

Det er Vitenskapsmuseet i Trondheim som leder utgravningene. NGU ser på sin side litt på klebersteinskvaliteter og forekomstenes opptreden. Heimdal-gruppen er utbyggere, og finansierer utgravningen. Det er godt håp om at de viktigste delene av bruddet blir bevart, og at Trondheim er blitt en kulturhistorisk attraksjon rikere.

Se videopptak

Schrødingers katt om klebersteinsbruddet
Schrödingers katt var tilstede og gjorde opptak i forbindelse med avdekkingen av steinbruddet.