13. april 2021

NGUs nye seksjonsledere

Øverst fra venstre Per Gunnar Ørndahl, Kari A. Aasly og Siw Taftø. I midten fra venstre Tone K. Evenrud, Ida Noddeland, Tine L. Angvik og Marco Brönner. Nederst fra venstre Mari Prestvik, Reidulv Bøe, Lilja R. Bjarnadóttir og Kjersti L. Ruud.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har lagt en ny mellomlederkabal. I alt 11 nye seksjonsledere, åtte kvinner og tre menn, er fast ansatt. Sju av de nye mellomledere kommer fra institusjonen selv, mens fire er eksterne.

- Jeg er svært godt fornøyd, sier NGU-direktør May Britt Myhr. – Vi hadde mange meget dyktige søkere, både internt og eksternt. Vi får et veldig godt spenn av ledere, i både alder, erfaring og kompetanse, sier hun.

De nye lederne skal gradvis overta sine seksjoner innen 1. august.

Ressurser og miljø

Avdeling for ressurser og miljø, med Henrik Schiellerup som avdelingsdirektør, får to seksjonsledere. Kari Aslaksen Aasly (45) er rekruttert internt. Hun er utdannet ressursgeolog fra NTNU og skal lede seksjon for Mineralressurser.

Siw Taftø (43) er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen med flere års erfaring fra Direktoratet for mineralforvaltning, hvor hun blant annet arbeidet med oppfølging av nedlagte gruver. Hun arbeider nå for COWI, og skal lede en seksjon som omfatter Byggeråstoffer og Geokjemi.

Kartlegging og analyse

Avdeling for kartlegging og analyse, med Jostein Mårdalen som avdelingsdirektør, får tre seksjonsledere. Ida Noddeland (39) kommer fra Nordic Semiconductor og har tidligere vært laboratorieleder ved NTNU Nanolab. Hun skal overta seksjon for Laboratorier. Noddeland er utdannet sivilingeniør i teknisk biologi fra Linköpings Tekniska Högskola.

NGUs Tine Larsen Angvik (39) overtar seksjon for Fastfjellsgeologi. Hun er internt rekruttert og har doktorgrad i strukturgeologi fra Universitetet i Tromsø.

Marco Brönner (49) er ansatt som leder for seksjon for Geofysikk. Brönner har doktorgrad i geofysikk fra Universitetet i Hamburg og er internt rekruttert.

Jordoverflate og havbunn

Avdeling for jordoverflate og havbunn, som ledes av avdelingsdirektør Vegard Aune, får tre seksjonsledere. NGUs Reidulv Bøe (60) er utdannet geolog fra Universitet i Bergen. Han er internt rekruttert som leder for seksjon for Maringeologi.

Seksjon for Kvartærgeologi blir overtatt av Lilja Rún Bjarnadóttir (43). Hun er internt rekruttert og er utdannet geolog fra Universitetet på Island med doktorgrad fra Universitetet i Tromsø.

Kjersti Løvseth Ruud (49) overtar seksjon for Geofarer og jordobservasjon. Hun har master i Geografiske informasjonssystemer (GIS) fra NTNU. Løvseth Ruud kommer fra ledelsen i teknologiselskapet Powel AS og eierselskapet Volue Group, der hun har jobbet i over 20 år.

Virksomhetsstyring og IKT

Avdeling for virksomhetsstyring og IKT, som ledes av avdelingsdirektør Hege Brende, får følgende sammensetning: Mari Prestvik (49) har en mastergrad i statsvitenskap og engelsk, samt BI-studier i kommunikasjon, og kommer fra stilling som kommunikasjonsleder i Uninett AS. Hun skal lede seksjon for Kommunikasjon og formidling.

Per Gunnar Ørndahl (48) blir leder for seksjon for Organisasjon og økonomi. Han er utdannet elkraftingeniør og siviløkonom, og er internt rekruttert.

Tone K. Evenrud har hatt fast ansettelse som leder for Geomatikk og IT i NGU i fem år, og fortsetter i denne rollen. Hun er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Oslo og bedriftsøkonom fra BI.