18. mars 2010

NGUs kartlegging gir resultat

Svenska Mineral AB og Statskog har i felleskap stiftet et driftsselskap for utvikling av karbonatforekomstene på Ljøshammeren i Skjerstad kommune i Nordland. Forekomstene ble lokalisert av NGU på 1970-tallet.

I forbindelse med et større kartleggingsprogram i Nord-Norge på 1970-tallet lokaliserte NGU forekomster av dolomitt på Ljøsenhammeren i Skjerstad kommune i Nordland. Dolomitt er et karbonatmineral, og er spesielt velegnet til produksjon av for eksempel ildfast stein i smelteovner.

Flere interessenter har vært i området og foretatt detaljundersøkelser siden forekomsten ble påvist. Men først nå - over 30 år etter at forekomsten ble lokalisert - har Svenska Mineral AB og Statskog SF gått sammen om å stifte driftsselskapet SMA Nordland, melder NTB. Selskapet skal utvikle karbonatforekomstene på Ljøsenhammeren.

Ifølge Statskog er det økende etterspørsel etter karbonater internasjonalt. Kravene til råstoffet endres over tid, og det gjør nye forekomster interessante, mener selskapet. - Dolomittforekomsten på Ljøsenhammeren er relativt stor. Vi regner med at det er nok til 30 års drift ved et uttak på 400.000 tonn i året, sier seniorrådgiver Arne B. Vaag i Statskog til NTB.

Statskogs samarbeidspartner Svenska Mineral AB har fra før et produksjonsanlegg i Mo i Rana, der det produseres brent kalk og dolomitt til stål- og ferrolegeringsindustrien i Norge og Sverige.