NGUs direktør inn som styremedlem i Gassnova

Image
May Britt Myhr er direktør i NGU
NGUs direktør May Britt Myhr ble 11. juni 2024 utnevnt til styremedlem i Gassnova. Foto: Karl Jørgen Marthinsen (NGU).

I et foretaksmøte tirsdag 11. juni ble nytt styre for Gassnova utnevnt. NGUs direktør May Britt Myhr trer inn som styremedlem. Dette kommer fram i en pressemelding fra Energidepartementet.

Gassnova er et statsforetak som skal ivareta statens interesser knyttet til fangst, transport og geologisk lagring av CO2. Energidepartementet er eier og oppdragsgiver.

- Svært viktig samfunnsoppdrag

- NGU er underlagt Næringsdepartementet, men har i mange sammenhenger tett samarbeid med etater under andre departement, som blant annet Energidepartementet og Klima- og miljødepartementet. Jeg ser derfor mange mulige synergieffekter av å delta i styrer underlagt andre departementer. Faglig sett har jeg også lang fartstid som forsker og leder innenfor petroleumsforskning, der også CO2-lagring var under mitt ansvarsområde, så den tematikken kjenner jeg til fra før. Det som imidlertid inspirerer meg mest er den helhetlige rollen Gassnova har innenfor karbonfangst og lagring (CCS), som blir viktig for å få til å snu den negative klimautviklingen. Jeg ser derfor fram til å delta aktivt i styret, som for øvrig er sammensatt av personer med bred erfaring og bakgrunn, sier May Britt Myhr.

Pressemelding fra Energidepartementet

I sin pressemelding omtaler Energidepartementet May Britt Myhr på følgende måte:

"May Britt Myhr har ein mastergrad i analytisk organisk kjemi frå NTNU. Myhr har omfattande bakgrunn frå forsking og i nyare tid også frå offentlig forvaltning. Ho har blant anna bakgrunn frå SINTEF Petroleum Research og er i dag direktør i Norges geologiske undersøkelse (NGU)."

Gassnovas styre

Ny styreleder i Gassnova er Trond Moeng, som har vært styremedlem siden 2015. Styret består av følgende personer:

  • Trond Moengen, leder
  • Marianne Holmen, nestleder
  • Kristin Skofteland, styremedlem
  • May Britt Myhr, styremedlem
  • Bjørn Kjetil Mauritzen, styremedlem
  • Per Einar Solli, ansattvalgt representant
Nyhetsarkiv