16. januar 2019

NGUs data blir mer tilgjengelige


Snart kan du få varsler hver gang NGU publiserer oppdaterte datasett som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK).
NGU jobber med å tilby data i GML-format, ny abonnementsløsning for oppdaterte data og direkte nedlastning på Geonorge.no

NGU har startet arbeidet med å gjøre datasettene som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) mer tilgjengelige.

Snart kan du laste ned data i GML-format, som blant annet gjør at NGUs data enklere kan valideres opp mot innholdet i datasettets produktspesifikasjon.

Data vil også være tilgjengelig som ferdigprosesserte filer gjennom en abonnementsløsning - en såkalt Atom feed, som gjør at du automatisk kan få lastet ned fylkes- eller landsdekkende filer i valgte formater og projeksjoner når NGU leverer nye data.

NGU arbeider også med å ferdigstille nedlastnings-APIer, slik at NGUs data kan lastes ned på den nasjonale geoportalen Geonorge.no uten at brukerne må forlate nettstedet. På den måten kan du bestille NGUs data sammen med basisdata fra Kartverket, og mange andre etater, på ett og samme sted. En slik løsning har lenge vært etterspurt, da brukere i dag kan måtte forholde seg til opptil 40 ulike webportaler for nedlasting av geodata fra ulike dataeiere.

Så langt er datasettene «Radon aktsomhet» og «Marin grense» tilgjengelig i GML-format, gjennom Atom-feed og som direkte nedlastning på Geonorge.no. NGU arbeider fortløpende med å tilgjengeliggjøre de resterende DOK-datasettene i GML og gjennom nye nedlastningsløyper.

Her finner du en oversikt over utvalget av NGUs datasett som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget på Geonorge. Ved å trykke på de ulike datasettene finner du muligheter for nedlastning og Atom-feed.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. 

Ni av NGUs datasett inngår i DOK:

• Grus og pukk

• Mineralressurser

• Løsmasser

• Radon aktsomhet

• Grunnvannsborehull

• Marin grense

• Mulighet for marin leire

• Geologisk arv

• NADAG