NGU kartlegger Fensfeltet fra helikopter i juli

Image
NGU bruker helikopter fra Pegasus Helicopter med måleutstyr for geofysiske målinger. Foto: NGU

I perioden 10.-22. juli vil Norges geologiske undersøkelse (NGU) foreta kartleggingsundersøkelser fra helikopter i Fensfeltet i Nome kommune i Telemark. Berørte grunneiere har fått varsel om undersøkelsene på SMS.

Ved hjelp av spesialutstyr blir det gjort geofysiske målinger fra helikopteret. Hensikten med målingene er generell geologisk kartlegging, og kartlegging av naturlige forekomster av uran og thorium. Målingene vil også styrke kartleggingen av geologiske ressurser i fylket.

Gir et detaljert bilde av lokal geologi

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer i retning nord - sør, og med høyde cirka 50-80 meter over bakken i en hastighet på cirka 90 km/t. På helikopteret er det montert en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt. I tillegg blir det samlet inn informasjon om naturlige radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien og naturlig radioaktivitet i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser. 

En til to uker med helikopterflyving

Mannskapet ombord består av to piloter fra helikopterfirmaet Pegasus Helicopter og en operatør fra Terratec Geophysical Services. Målingene vil vare i cirka en uke. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet, og vi foretar ikke målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø, og sterk vind. Hvis solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet, blir det heller ikke foretatt målinger. 

NGU vil utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Mer informasjon

Nyhetsarkiv