NGU har fått nye nettsider

Image
Fire personer foran en skjerm.
En fornøyd NGU-kvartett etter lanseringen av nye ngu.no. Fra venstre grafisk formgiver Cecilie Bjerke, kommunikasjonssjef Mari Prestvik, nettredaktør Rune Eian og grafisk formgiver Mads C. Rasmussen. Foto: Gudmund Løvø

12. april ble NGUs nye nettsider aktivert. Det nye nettstedet er inngangsporten til nasjonale geologiske kart og data, som er sentrale verktøy for et trygt samfunnsliv og en bærekraftig næringsutvikling. Brukerbehov er førsteprioritet for drift og utvikling av nettstedet.

- Tjenestedesign og innsikt om hva brukerne trenger og ønsker, har vært ledetråder gjennom dette utviklingsløpet. Nettstedet er på ingen måte ferdig og vi har mye ny funksjonalitet og innhold som skal rulles ut de kommende ukene og månedene, forteller kommunikasjonssjef Mari Prestvik.

- Statistikk og tilbakemeldinger fra hovedmålgruppene vil gi oss en pekepinn på om vi er på rett vei med det nye nettstedet, og det syns vi selvsagt blir spennende å følge med på framover, forteller hun.

Etableringen av det nye nettstedet innebærer ny teknisk plattform, et nytt publiseringssystem (CMS) og overgang fra intern til ekstern infrastruktur.

- Vi går nå over til en eksternt drevet skybasert løsning. Både plattform og driftsmodell gjør nettstedet sikrere og mer effektivt i drift, og kravene til universell utforming og tilgjengelighet er lettere å oppfylle med ny modell. Vi har også tro på at både søkbarhet og gjennfinnbarhet styrkes på det nye nettstedet, forteller Mari Prestvik.

Nyhetsarkiv