18. mars 2010

NGU har etablert seg i Mosambik

Forskere fra NGU er nå i gang med et stort prosjekt i Mosambik. I løpet av de neste tre årene skal det gjennomføres en grov kartlegging av berggrunn og mineralforekomster i et område på størrelse med halve Norge.
Silva Manuel (DNG) og Jan Sverre Sandstad (NGU) i en jernbaneskjæring ved Lichinga, hovedstaden i provinsen Niassa.

Prosjektet har til hensikt å bygge opp faglig og organisatorisk infrastruktur innen geologi i Mosambik. Slik vil myndighetene i landet bli bedre i stand til å forvalte landets mineralske ressurser, og vil ha tilgang til kunnskap som er relevant i forhold til miljø, grunnvann og flere andre sektorer.

Mosambik ligger ved kysten sør-øst i Afrika. NGUs forskere skal arbeide i den nordlige delen av landet, fra Malawisjøen i vest til det Indiske hav i øst. Geologien i området har betydelige likheter med berggrunnen i visse deler av Norge, blant annet Lofoten og Vesterålen.

Per i dag har Mosambik liten industri knyttet til mineral- og malmforekomster. Imidlertid er det sannsynlig at det ligger et betydelig potensial i landet. Landet haren stor kraftproduksjon og er interesserte i å utnytte mer av energien selv, i stedet for å eksportere elektrisk kraft til nabolandene. Industri basert på mineralske råstoffer vil være en viktig bruker av elektrisk kraft og vil kunne tilføre landet sårt trengte arbeidsplasser og valutainntekt.

 

Klikk på kartet for stort kartbilde.
NGU samarbeider med British Geological Survey (BSG) og Mosambiks National Directorate for Geology (DNG) om dengeologiske rekognoseringen. Norconsult - som har lang erfaring fra prosjektarbeid i Mosambik - leder prosjektet, som også omfatter en mosambikansk partner; Eteng, som har ansvar for logistikk i prosjektet.

NGUs kontaktperson i Mosambik:
Ron Boyd, tlf: 95 05 47 19

 

 

 

NGU har etablert seg i Mosambik, og samarbeider blant annet med den geologiske undersøkelsen i Storbritannia og National Directorate for Geology i Mosambik.