5. februar 2021

NGU-forsker i Gjerdrum-utvalget


Inger-Lise Solberg skal bidra til å finne årsaken til det tragiske Gjerdrum-skredet 30. desember 2020. Illustrasjon: Faksimile fra Aftenposten
NGU-forsker Inger-Lise Solberg er oppnevnt i utvalget som skal finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum ved årsskiftet. Utvalget skal også vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet.

- Dette blir faglig interessant, men med det tragiske utfallet skredet blir det samtidig et svært alvorlig og utfordrende arbeid, sier Solberg.

Utvalget, som ble oppnevnt av regjeringen fredag 5. februar, ledes av tidligere stortingsrepresentant og fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, og består av totalt åtte medlemmer.

Finne årsaken

 - Skredet i Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge i nyere tid. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et bredt sammensatt og svært kompetent utvalg med fagekspertise innen geoteknikk, geologi, overvann, juss og økonomi, kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen. Utvalget skal jobbe grundig for å finne årsakene til denne tragedien og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skred over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Utvalget skal også vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis.

Utvalget skal levere sin første delrapport om årsakene til skredet i august 2021 og en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar 2022.

Faglig tyngde

Utvalgsleder Inge Ryan sier at han er glad for at utvalget er «så bredt sammensatt og med faglig tyngde».

Her er utvalget:

  • Inge Ryan, Levanger (leder)
  • Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics, Oslo
  • Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommune, Lillestrøm
  • Gunnar Ove Hæreid, assisterende statsforvalter i Vestland fylke, Sogndal
  • Tone Merete Muthanna, professor i bygg- og miljøteknikk (NTNU), Trondheim
  • Steinar Nordal, professor i geoteknikk (NTNU), Trondheim
  • Hanne Bratlie Ottesen, senioringeniør i Statens vegvesen, Nordre Follo
  • Inger-Lise Solberg, forsker (Phd) ved NGU, Trondheim

Her er utvalgets mandat