18. mars 2010

NGU etablerer seg i Mosambik

Forskere fra NGU skal de neste tre årene gjennomføre et omfattende arbeid i Mosambik sørøst i Afrika. Geologene skal gjennomføre en rekognoserende kartlegging av berggrunnen og mineralforekomster i et område på størrelse med halve Norge.
Prosjektleder for NGUs oppdrag i Mosambik, Ron Boyd.

NGU har god erfaring med bistandsvirksomhet, blant annet i afrikanske land som Etiopia og Eritrea. Likevel er kontrakten i Mosambik den største NGU har inngått noensinne i bistandsmarkedet.

Det er et område som ligger nord i landet - fra grensen mot Tanzania til 14-15 grader sør for ekvator - som skal undersøkes av NGUs forskere. Til sammen er det snakk om et areal på størrelse med halvparten av Norge.

Mosambik har per i dag liten industri knyttet til mineral- og malmforekomster. Imidlertid er det sannsynlig at det ligger et betydelig potensial i landet. Landet har en stor kraftproduksjon og er interesserte i å utnytte mer av energien selv, i stedet for å eksportere elektrisk kraft til nabolandene. Industri basert på mineralske råstoffer vil være en viktig bruker av elektrisk kraft og vil kunne tilføre landet sårt trengte arbeidsplasser og valutainntekt.

- Mosambiks naboland Tanzania, Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika har alle utviklet betydelige gruveindustrier, mens Mosambik henger etter. Mye tyder på at det er tilsvarende potensiale også der, sier prosjektleder og forsker Ron Boyd ved NGU. Like etter påske i 2003 vil geologene begynne feltarbeidet. På det meste vil 40 personer delta i feltarbeidet, og arbeidet vil pågå i tre år.

I flere afrikanske land har kartlegging av geologien med tanke på industriell virksomhet eller trusler som skred og vulkaner, forekommet i liten grad. Det har også vært store problemer med at kunnskap har gått tapt gjennom kriger og borgerkriger, slik tilfellet er i Mosambik.

Det er myndighetene i Mosambik med støtte fra Verdensbanken og Nordisk utviklingsfond som er oppdragsgiver for NGU i det afrikanske landet. For NGU er kontrakten verdt 17 millioner kroner.

Les mer om NGUs bistandsvirksomhet

Kontaktperson ved NGU:
Ron Boyd, tlf. 73 90 41 41