24. februar 2014

NGU-dagen 2014 - alle foredragene samlet

NGU-dagen 2014 hadde et rikholdig program. Her kan du laste ned alle foredragene som pdf-filer, eller du kan se video.

Åpning
Morten Smelror, NGU
Se video

Med god grunn
Monica Mæland, Nærings- og fiskeriminister
Se video     Last ned pdf

Med mineraler inn i fremtiden
Tom Heldal, NGU
Se video     Last ned pdf

Nye løsninger på gamle synder
Randi S. Grini, Direktoratet for mineralforvaltning
Se video     Last ned pdf

Teknologi er løsningen
Unni Steinsmo, SINTEF
Se video     Last ned pdf

Bolidens hållbarhetsarbete
Marcela Sylvander, Boliden
Se video     Last ned pdf

Exploiting our urban mine in electronic products
Christian Hagelüken, Umicore
Se video     Last ned pdf

Norske fjell - nasjonalromantiske kulisser eller...?
Sven Dahlgren, regiongeolog Buskerud, Telemark og Vestfold

Kritiske råstoffer - status og implikasjoner for bærekraft
Ron Boyd, NGU
Se video     Last ned pdf

Gruveindustri og bærekraft i et naturvernperspektiv
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet
Se video     Last ned pdf

Kretsløpstenkning som forretningsidé
Terje Bøe, Franzefoss
Se video     Last ned pdf

Mer bærekraftige byggeråstoffer?
Svein Willy Danielsen, SINTEF
Se video     Last ned pdf

Spørsmål og diskusjon
Se video     

Urban mining og gjenvinning
Rolf Tore Ottesen, NGU
Se video     Last ned pdf

Akseptkriterier for sjødeponi - en modus vivendi
Arild Buanes, NORUT
Se video     Last ned pdf

Fra letting til bærekraftig forvaltning
Henrik Schiellerup, NGU
Se video     Last ned pdf

Mineraler og CO2-fangst
Are Korneliussen, NGU
Se video     Last ned pdf

Gruveindustrien - miljøutfordringer og regelverk
Signe Nåmdal, Miljødirektoratet
Se video     Last ned pdf

Mining og not mining
Karen Hanghøj, Geological Survey of Denmark and Greenland
Se video     Last ned pdf

Towards more sustainable mining in Finland
Saku Vuori, Geological Survey of Finland
Se video     Last ned pdf

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft
Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri
Se video     Last ned pdf

Oppsummering og avslutning
Morten Smelror, NGU
Se video     Last ned pdf