22. april 2015

NGU bidrar til utstilling i Lofoten


En vegg med plakater om geologi møter bygdefolk og turister på Reine natur- og kultursenter. NGU har bidratt med det faglige innholdet. Foto: Robert Walker
Besøkende til turiststedet Reine i Lofoten - og de som skal avgjøre spørsmålet om en ny «Lofotodden nasjonalpark» - vil i år få en helt spesiell innføring i stedets geologiske utvikling. Det har NGU bidratt til.

Geologer fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) har nylig vært på besøk ved Reine natur- og kultursenter, og bidratt med geologiske historier til utstillinga «Naturmangfold gjennom årmillioner».

Resultatet er en hel vegg med plakater om områdets berggrunn og utvikling, og hvordan istider og malstrøm har formet landskapet. Blant annet viser en «tidsspiral» øyas geologiske utvikling.

- Driverne av natur- og kultursenteret har flere ganger meldt tilbake til oss at turistene etterspør geologisk kunnskap. Det lyder selvsagt som musikk i våre ører, og derfor har vi bidratt så godt vi kan med vår kunnskap og kompetanse, forteller Rolv Dahl (bildet til høyre), som er en av NGU-erne som har bidratt til utstillingen.

Påvirker spørsmål om nasjonalpark

Det idylliske stedet Reine er kommunesenter i Moskenes, som utgjør den største delen av Moskenesøya. Det har vært holdt rådgivende folkeavstemning om hvorvidt øya skal utgjøre store deler av en ny «Lofotodden nasjonalpark», et spørsmål som har utløst atskillig lokal debatt.

Informasjonen i plakatene på Reine natur- og kultursenter har derfor vært spesielt interessant og aktuell. Utstillingen er laget slik at man - i tillegg til å lære om geologien - skal få bakgrunn til å ta stilling til forslaget om nasjonalpark.

I denne omgang er utstillinga åpen fram til valgdagen. Fra mai/juni åpnes den på nytt, og blir tilgjengelig hele sommeren. 

Ustillingen "Naturmangfold gjennom årmillioner" holdes i Reine i Lofoten. Utstillingslokalet er markert med rød ring.
Ustillingen "Naturmangfold gjennom årmillioner" holdes i Reine i Lofoten. Utstillingslokalet er markert med rød ring. Foto: Rolv Dahl.
Hermannsdalstinden er en del av den foreslåtte «Lofotodden nasjonalpark».
Hermannsdalstinden er en del av den foreslåtte «Lofotodden nasjonalpark». Foto: Robert Walker.