- NGU anbefaler alle små og store steininteresserte å besøke Steinhagen

Image
Per Morten Sandset med masse barn ved åpning av Steinhagen.
Viserektor ved UiO, Per Morten Sandset, klippet snoren under åpningen. Foto: Mari Prestvik, NGU.

Den nye flotte Steinhagen ved Naturhistorisk museum i Oslo ble åpnet 30.mai 2024. - Steinhagen er en taktil, publikumsrettet og barnevennlig utstilling som vi ved NGU anbefaler alle små og store steininteresserte å besøke, sier NGUs kommunikasjonssjef Mari Prestvik, som selv deltok på åpningsarrangementet. 

Jaspis og kobbermalm fra NGU i utstillingen

Image
Mari Prestvik og Svein Olerud står ved en stor stein under åpning av Steinhagen.
Svein Olerud er tidliegre NGU-ansatt og har stått for mye av innsamlingen til Steinhagen. Her står han foran en blokk med jaspis og kobbermalm donert av NGU, sammen med kommunikasjonssjef Mari Prestvik. Foto: NGU.

Det er 34 forskjellig steiner som kan utforskes i ustillingen, beskriver Naturhistorisk museum på sin hjemmeside. Den består av tre deler:

  • Et amfi med steinblokker med spor fra siste istid.
  • En steinsti som viser den tre milliarder lange historien om hvordan Norge ble til med fjellkjeder som kom opp av havet og vulkanutbrudd.
  • Rasteplasser, og fargerike og store skulpturer. En stein kommer fra Nidaorsdomens restaureringverksted og viser små skulpturer av dyr laget av billedhuggere til Nidarosdomen.

- Vi syns det er stor stas at en blokk med jaspis og kobbermalm som NGU donerte har blitt del av den ferdige utstillingen. Nå står den der og forteller sin del av Norges rike geologiske historie. Utstillingen er flott og variert geologiformidling, og Botanisk hage danner selvsagt en ekstra vakker ramme rundt Steinhagen, forteller Prestvik.

Image
En stor blokk med rosa Thulitt fra Trøndelag i Steinhagen.
En stor blokk med thulitt fra Trøndelag er i utstilligen. Foto: Mari Prestvik, NGU.
Image
Anne Birkeland forklarer til barn om stein i Steinhagen.
Fagansvarlig for utstillingen, Anne Birkeland, sammen med nysgjerrige skolebarn. Foto: Mari Prestvik, NGU.
Image
Tre steiner knyttet til havet i Steinhagen.
Steiner knyttet til havet. Foto: Mari Prestvik, NGU.
Nyhetsarkiv