18. mars 2010

Nettsted med ny kunnskap om kysten og havet

Nå er det nye nettstedet www.mareano.no åpnet - et nettsted med ny og spennende kunnskap om kysten og havet.

Nettstedet www.mareano.no er et resultat av et samarbeid mellom en rekke institusjoner. Det finnes en del kunnskap om de norske kyst- og havområdene i mange deler av det norske samfunnet. Likevel er det behovet for mer kartlegging som er det primære. Nå samles krefene for å gi en helhetlig informasjon på ett og samme sted.

- Havet er et komplekst økosystem. Ved å koble sammen fagkunnskap fra mange parter, og gjøre innsamlede data og kunnskap tilgjengelig i et brukerrettet nettsted, vil vi lettest nå ut til både forvaltning, forskning, industri og allmennhet, sier Terje Thorsnes (bildet). Han er programleder ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), og en av drivkreftene bak det nye nettstedet.

 

www.mareano.no vil du finne lettfattelige tekster som gir deg en innføring i de forskjellige tema som blir presentert. Til hvert enkelt tema finner du en interaktiv karttjeneste, der du kan finne informasjon om det området du er interessert i, enten det dreier seg om forurensning, vernede områder, koraller, olje, havbruk og fiskeri eller geologi.

- Vi jobber for gjøre flere tema tilgjengelig. Blant annet vil vi gi en karttjeneste som viser kongekrabbens utbredelse, og vi vil presentere oljeindustriens data som viser undersjøiske skred, forteller Thorsnes.

MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder - gjør ny kunnskap tilgjengelig innenfor fire hovedområder:

  • detaljert topografisk kartverk over havbunnen
  • grunnforhold, geologiske ressurser og bunntyper
  • forurensning og miljø
  • biologisk mangfold, naturtyper og marine ressurser

Les mer: www.mareano.no