11. november 2010

Nedlasting av geologiske kartdata

En ny nedlastingstjeneste fra NGU gjør geologiske data lettere tilgjengelig. -  Den nye tjenesten er i utgangspunktet laget for parter i Norge digitalt, men kan brukes av alle, sier Ane Bang-Kittilsen i Geodataforvaltningslaget ved NGU.

Ane Bang-KittilsenAne Bang-Kittilsen er ansvarlig for arbeidet med nedlastingstjenesten som nå tilbys fra NGU.

 

Den nye nedlastingstjenesten er laget for at brukere med egen programvare for geografiske informasjonssystemer (GIS) kan laste ned og benytte NGUs data. I første omgang er data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk gjort tilgjengelig for nedlasting, men flere data blir gjort tilgjengelig i tiden framover.

Laget for Norge digitalt

- Denne tjenesten er i utgangspunktet laget for samarbeidspartnerne i Norge digitalt, landets samarbeidsorganisasjon for virksomheter som enten er store brukere eller produsenter av geografiske data, forteller Ane Bang-Kittilsen i Geodataforvaltningslaget ved NGU. - Men våre data er fritt tilgjengelig også for andre som ikke er med i Norge digitalt, både via våre kartinnsyn på web og for nedlasting.

”Ferskvare”

Når du skal laste ned data, kan du fritt velge dataformat og koordinatsystem. Data hentes direkte ut fra NGUs database.
- Geologien endrer seg ikke så fort, men nye kartlegginger og kvalitetssikring gjør at databasene oppdateres kontinuerlig, sier Bang-Kittilsen. - Derfor bør dataene behandles som "ferskvare." Last gjerne ned data for det området du er interessert i nå, og se etter oppdaterte data og flere tema neste gang du har behov for geologiske data.

Den tekniske løsningen er tilpasset implementeringsreglene for nedlastingstjenester i INSPIRE, Infrastruktur for geografisk informasjon i Europa (Draft Implementing Rules for Download Services)

Her kan du laste ned data fra NGU