29. august 2011

Nasjonal plan for skredfarekartlegging

NVE har utarbeidet en samlet plan for hvilke områder som bør kartlegges nærmere for å få avdekket eventuell skredfare. Det er første gang en slik plan er utarbeidet i Norge.

LyngenLYNGEN: Fra skredet i Lyngen 3. september 2010. Foto: Andrea Taurisano/NVE- Grundig kartlegging av skredfare i Norge er avgjørende for å sikre liv og eiendom, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en pressemelding.

Han opplyser at planen danner grunnlag for prioriteringer for skredkartleggingen i årene framover. Den viser hvor arbeidet med å utarbeide gode farekart til bruk i arealplanlegging og sikringsarbeid bør begynne.

Etterlengtet

- Dette er et etterlengtet dokument. En rekke NGUere har også brukt mange timer på dette arbeidet, fastslår avdelingsdirektør Øystein Nordgulen.

Plan for skredfarekartlegging dekker ulike typer skred. I tillegg til en helhetlig gjennomgang av kartleggingsarbeidet så langt, omfatter planen lister med geografiske områder som bør prioriteres for nykartlegging. For jordskred, steinsprang og snøskred er det utarbeidet prioriteringslister på kommunenivå. Mer enn halvparten av landets kommuner er omfattet av planen.

Bebyggelse

- Når NVE kartlegger skredfare retter vi først og fremst oppmerksomheten mot eksisterende bebyggelse. Ved prioritering mellom områder er det lagt vekt på hvor det bor og oppholder seg mennesker, sier Sanderud.

Vassdrags- og energidirektøren understreker at dette ikke er en oversikt over hvor det er skredfare, men hvor det bør undersøkes om det kan være skredfare, og at dette er et tidkrevende arbeid.

Planen er utarbeidet av NVE i samarbeid med NGU, med innspill fra 330 kommuner, sju fylkeskommuner og alle landets fylkesmenn.