14. september 2009

Når startet egentlig kvartærtida?

Jeg lurer på når man regner at perioden Kvartær startet? Jeg har sett tallet 1.8 millioner år før vår tid, men i det siste har tallet 2.5/2.6 millioner år dukket opp flere steder. Hva er riktig?

Geologer har lenge vært uenige om når kvartærtida egentlig startet. Uenigheten bunner i hvilke begivenheter som markerer begynnelsen av perioden. I 1985 ble begynnelsen av Kvartærtiden definert til å være 1,8 millioner år gammel, basert på alderen på noen marine avsetninger i Italia. Mange geologer har imidlertid ment at denne definisjonen er for snever og at dette bare representerte en lokal hendelse i Middelhavet. Den 21. mai i år vedtok den internasjonale stratigrafiske komité (ICS, http://www.stratigraphy.org/) at starten på kvartærtida settes til 2,6 millioner år før vår tid.

Det vil sikkert ta litt tid før denne nye definisjonen blir implementert i alle fagbøker, leksikon osv. Men altså; Kvartærtida startet for 2,6 millioner år siden.

Referanse for videre lesning: 
Quaternary geologists win timescale vote. I: Nature nummer 459, juni 2009, side 624. URL: http://www.nature.com/news/2009/090603/full/459624a.html